Жълто листно завиване при пипер

Pepper Yellow Leaf Curl Virus - PYLCV

Жълто листно завиване при Пипер: симптоми и средства за контрол.
 
Жълто листно завиване при Пипер: симптоми и средства за контрол.


Типично предимно за доматите, заболяването жълто листно завиване се наблюдава и при пипера. Първоначално симптомите му се проявяват под формата на това, че растенията изостават в растежа си, листата издребняват, деформират се и се завиват нагоре. В по-късен етап от развитието на жълто листно завиване при пипера листата пожълтяват между жилките и по краищата и още повече се деформират и завиват нагоре. Обикновено при заразените растения се наблюдава опадане на цветовете и редуциране на добива. Когато пиперът е нападнат от вируса на жълто листно завиване веднага се наблюдава залагането на плодове, а ако болестта се появи в по-късен етап, вече оформените плодове узряват нормално, но впоследствие нови така и не се образуват. Вирусът жълто листно завиване при пипера се пренася основно чрез листните въшки.

Агротехнически мерки за контрол

  • Използване на стерилна почва и субстрат.
  • Отстраняване на болните растения и тяхното унищожаване.
  • Разсаждане само на здрави растения.