You are here

Вуксал Бор

Силно концентриран листен тор за преодоляване недостига на бор по бърз и сигурен начин

  • Листен тор, съдържащ високо ефикасен бор и допълнителни количества  азот, фосфор и микроелементи
  • Подобрява устойчивостта срещу стрес, породен от суша при младите растения на полските култури (слънчоглед - фаза 6-10 лист); намалява окапването на цвета и завръза при чувствителните зеленчукови култури
  • Увеличава масленото съдържание и спомага образуването на повече семена при слънчоглед и рапица
  • Намалява изресяването при лозята, редуцира оръждавяването на плодовете при чувствителните сортове семкови овощни култури
  • Повишава степента на клетъчното делене като осигурява оптимален растеж на плодовете Гарантирано осигурява поемането на фосфор през листата при неблагоприятни условия, като например студена пролет, периоди на суша и др.