You are here

Вуксал К 40

Суспензионен листен тор с високо съдържание на калий за повишаване добива и качеството на интензивните култури

  • Суспензия с високо съдържание на калий и микроелементи
  • Осигурява калий, азот, магнезий и високо съдържание на микроелементи
  • Бързо поемане от листата и плодовете
  • Повишава добива и качеството на продукцията
  • Подобрява захарното съдържание, аромата, големината и оцветяването на плодовете
  • Подобрява устойчивостта на болести
  • Подобрява устойчивостта на цветовете на слана
  • Смесим с обичайно използваните пестициди