You are here

Вуксал Калций

Единствен и сигурен източник на калций и допълнително листно подхранване за повишаване добива и качеството на плодове и зеленчуци

  • Единствен и сигурен източник на калций
  • За преодоляване или елиминиране на недостига му и физиологичните смущения, предизвикани от неговата липса (върхово гниене по плодовете на зеленчуците, напукване плодовете на черешите и сливите, образуване на горчиви ядки и  встъкляване на плода при ябълките)
  • Подобрява твърдостта и възможността за съхранение на плодовете
  • Няма нито един от недостатъците на обичайно използваните калциеви продукти, като фитотоксичност в определени фази и температури или несмесимост с продуктите за растителна защита
  • Смесим с обичайно използваните пестициди