You are here

Вуксал Макромикс

Суспензия, съдържаща NPK в добре балансирано съотношение и с допълнително съдържание на микроелементи за общо подхранване на културите и повишаване качеството на продукцията

  • Суспензия с добре балансирано съотношение на N-P-K и микроелементи за общо подобряване растежа и повишаване качеството на продукцията на всички култури
  • Предотвратява появата на хронична и остра недостатъчност на хранителни вещества в критичните моменти
  • Повишава устойчивостта на стресови условия
  • Регулира рН на работния разтвор
  • Съдържа микроелементи в хелатна форма
  • Суперхелатирането осигурява бързо усвояване на микроелементите
  • Подходящ за всички култури
  • Смесим с обичайно използваните пестициди