You are here

Вуксал P45

За максимизиране на добивите в царевица

Вуксал P45 е иновативен листен тор /суспензия/ за царевица и много други земеделски култури с висока нужда от Фосфор, който най-често не може да се достави в пълна степен чрез почвено торене.  Вуксал P45 е много подходящ за бърза корекция на остър дефицит на Фосфор или превенция на скрити недостици.

Вуксал Р45 е идеален листен тор, допълващ почвеното торене – изключително високото съдържание на Фосфор и допълнителното съдържание  на Азот и Цинк във Вуксал P45 и на други напълно хелатирани микроелементи спомагат за максимизиране на добивите:

 • допринася за реализиране на добивния потенциал при недостиг на вода в края на пролетта / началото на лятото;
 • предотвратява небалансираното хранене на културата;
 • подобрява пренасянето на енергия, фотосинтезата и жизнеспособността и устойчивостта на болести на културата.

Нуждата на растенията от фосфор произтича от многостранната физиологична и биохимична функция на този елемент в растителния организъм. Фосфорът участвува в редица процеси, които обуславят растежа и развитието, и продуктивността на растението. Недостатъчното поемане на Фосфор през кореновата система намалява добива и е критичен и нарастващ проблем в сезони с недостиг на вода за културата /стрес при суша/. Поемането на Фосфор през корените се ограничава значително при суша в края на пролетта и началото на лятото. Вуксал Р45 се отличава с:
 

 • Високото съдържание на Фосфор - дава възможност с приложението на Вуксал Р45 да се вземат мерки за бързата корекция на фосфорния дефицит или превантивно да се предоврати скрития му недостиг;
 • Допълнително добавеното умерено количество Азот, което силно подпомага усвояването на Фосфора;
 • Високо съдържание на Цинк - напълно хелатиран за гарантирано усвояване, много необходим за царевицата в критичните моменти; 
 • Други микро хранителни вещества - напълно хелатирани за гарантирано усвояване; 
 • pH-регулация чрез вградени буферни елементи; 
 • Смесимост с най-употребяваните пестициди.

Препоръки за приложението на Вуксал Р45:

 • За елиминиране на скрити дефицити, при интензивна технология и при засушаване - от 150 до 200 мл/дка
 • При симптоми на недостиг на фосфор - 200 мл/дка
 • За трайни насъждения – виж таблицата

 

Култура

 Момент на приложение на Вуксал Р45

 Доза

 Царевица

 5 - 7  лист и 10 - 12 лист

150 - 200 мл/дка

 Пшеница

 Братене; втори възел и преди цъфтеж

150 - 200 мл/дка

 Рапица

 4 - 6 лист; начало на удължаване на стъблото и преди цъфтеж

150 - 200 мл/дка

 Соя

 V4 – V6 и R3, т.е. 4 - 6 възел и формиране на шушулките

150 - 200 мл/дка

 Картофи

 Формиране на клубена и повторно след 14 дни

150 - 200 мл/дка

 Слънчоглед

 6 - 10  лист

150 - 200 мл/дка

 Зеленчуци

 2 - 3 приложения в период на вегетация

150 - 200 мл/дка

 Трайни насаждения

3 – 4* приложения от преди цъфтеж до плодове с размер орех; 

4 - 5 приложения от началото на лятото с интервали от 14 дни

150 мл/дка

150 мл/дка

 Регулиране на pH

 при смесване с пестициди

0,05 - 0,1% (0,5-1 л/1000 л вода)

 

* интервал между пръсканията: 8 - 10 дни

 

Основните смущения при недостиг на фосфор са ненормално оцветяване, дребнолистие, засукване и преждевременно изсъхване/опадане на листата, тънкостъбленост, задържане в растежа, закъсняване на цъфтежа, плододаването и узряването, стрес при суша.

 

ВУКСАЛ Р45 - състав и хранителни елементи:

 

% w/w

% w/v

Азот (общо)

N

10.4

15          (150 г/л)

 

NH4-N

10.4

15          (150 г/л)

Фосфор

P2O5

31.1

45          (450 г/л)

Бор

B

0.02

0.029     (0,29 г/л)

Мед (хелатиран)

Cu

0.05

0.073     (0,73 г/л)

Желязо (хелатирано)

Fe

0.10

0.145     (1,45 г/л)

Манган (хелатиран)

Mn

0.05

0.073     (0,73 г/л)

Молибден

Mo

0.001

0.0014   (0,014 г/л)

Цинк (хелатиран)

Zn

1.04

1.5         (15,0 г/л)

 

Гъстота: 1.45;  pH: 6.0; Съхранение: +5°C /+30°C