You are here

Вуксал Сяра

Течна сяра за листно подхранване с микроелементи

  • Специално разработен за култури със слята повърхност, с високи нужди от сяра (маслодайна рапица, пшеница и др.)
  • Високо съдържание на сяра (S) и микроелементи, лесно усвоими за растението
  • Допълнително съдържание на азот (15 %)
  • Предотвратява и бързо коригира недостига на сяра
  • Микроелементи подпомагащи протичането на много важни процеси в растението
  • Подобрява усвояването на азотните торове, внесени с основното торене при рапица
  • Повишава съдържанието на протеин (глутен) при житните култури
  • Вуксал Сяра е смесим с повечето от суспензиите с марката Вуксал и с повечето пестициди.

 
Да не се прилага по време на цъфтеж поради опасност от пригор по цветовете!

Да не се прилага при други култури освен препоръчаните!