You are here

Вуксал Териос

Вуксал Териос е изключително подходящ за третиране на семена, защото осигурява нормалното хранене на младото растение в ранните фази на развитие, когато кореновата система е млада и още е в етапи на начално развитие.

Микроелементи под формата на суспензия с мед, манган, молибден и цинк за третиране на семена на есенници

  •          Високо съдържание на Cu, Zn, Mn и Mo
  •          Осигурява по-голям процент поникнали семена
  •          Осигурява по-добро развитие на корените (съдържа фосфор)
  •          Осигурява дружно поникване поради високото съдържание на микроелементи
  •          Засилва устойчивостта към хербициди и неблагоприятни климатични условия
  •          Третираните с Вуксал Териос семена достигат следващите фази от развитието си много по-бързо и растенията се подготвят по-добре за успешно презимуване
  •          До вретенене се „печелят” около 8-10 дни. Така напролет културата се развива по-рано използвайки по-ефективно все още наличната в почвата влага при залагането на добива
  •          Смесим с повечето продукти за третиране на семена