You are here

Вуксал Топ N

Течен листен тор с високо съдържание на макроелементи (NPK) и пълна гама от микроелементи (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) за общо листно подхранване на полски, зеленчукови и овощни култури

  • Безопасен за културите
  • pH-регулиране (буфериране) на работния разтвор
  • Суперхелатирането на микроелементите намалява твърдостта на водата в работния разтвор
  • Не остават петна по листата след приложение
  • Подобрява цвета на листата
  • Спомага за по-интензивно развитие на листата
  • Смесим с повечето обичайно използвани пестициди