Пинк а лишъс F1: семена розов безколов домат

Розовият безколов домат с отличен вкус
Култура:
Домати - открито производство
Период на производство:
Лято