You are here

Индженио

Индженио

Last updated:
25.07.2019
Crop: 

Зимна пшеница

Стандарт за зърно в ИспанияСеитбена норма Индженио

Характеристика:

• зимен сорт хлебна пшеница

• ранен сорт

• осилест сорт

• средно висок до висок хабитус

• едри зърна

• изравнени братя и класове

• висок добивен потенциал

 

Качествени показатели (постижим потенциал):

• абсолютно тегло – високо (~ 45 до 55 г)

• ХЛТ – 76 до 82 (стандарт 76)

• ДМГ – от 25 до 31 (стандарт 22)

• съдържание на протеини – високо (ср. 13 – 13,3)

• ЧХС – от 65 до 80 (стандарт 65)

• число на отпускане – от 4 до 6

 

Предимства:

• постоянно високи добиви в цялата страна и висок добивен потенциал

• толерантен на студ / ниски температури и суша

• толерантен към Брашнеста мана, Жълта ръжда и Септория

• високо съдържание на протеини

• високи качествени показатели

• гъвкав към различни агротехнологични условия на отглеждане

Добиви Индженио 2019