Прецизно земеделие

Добре дошли на сайта на Синджента България! Ние помагаме на милиони земеделски производители по света да отглеждат успешно своите култури. Непрекъснато инвестираме в иновации за насърчаване на устойчиво земеделие, което да има своето положително въздействие върху природата, производителите и обществото. Нашата цел е заедно да се справим с предизвикателствата на променящия се свят.

Cropwise Spray Assist

Cropwise Spray Assist

Оптимизирайте третирането в стопанството

Cropwise Seed Selector

Cropwise Seed Selector

Персонални препоръки за избор на семена

Програма AgriClime™

AgriClime

Защитете инвестициите си в един постоянно променящ се климат