Прецизно земеделие

Добре дошли на сайта на Синджента България! Ние помагаме на милиони земеделски производители по света да отглеждат успешно своите култури. Непрекъснато инвестираме в иновации за насърчаване на устойчиво земеделие, което да има своето положително въздействие върху природата, производителите и обществото. Нашата цел е заедно да се справим с предизвикателствата на променящия се свят.

cropwise operations

Cropwise Operations

Дигиталната платформа на фермерите

Cropwise Seed Selector

Cropwise Seed Selector

Персонални препоръки за избор на семена

Програма Агри Клайм 2024

AgriClime

Защитете инвестициите си в един постоянно променящ се климат

Cropwise Spray Assist

Cropwise Spray Assist

Оптимизирайте третирането в стопанството