CP-sunflower-header-1132x637px.jpg

Технологична програма в Слънчоглед

chevron_left
chevron_right

Технологична програма в Слънчоглед ще ви даде решения за растителна защита във всички фази на растението - от момента преди поникване, до прибиране на реколтата в силоз. В нея успешно ще се ориентирате кои продукти за какви неприятели, плевели или болести ще Ви бъдат полезни, както и да вземете навременно решение за употребата им. Нашите инсектициди, хербициди, фунгициди и специални продукти за слънчоглед са събрани и представи нагледно и във файл, който можете да свалите и разпечатате за по-голямо удобство.

Форс Ево

Телени червеи, подземни нощенки с инкорпориране в почвата

Доза: 1,2 - 1,6 кг/дка

Форс 1.5 Г

Телени червеи, подземни нощенки с инкорпориране в почвата

Доза: 1 кг/дка

Дуал Голд

Едногодишни житни и някои широколистни плевели

Доза: 150 мл/дка

Гардоприм Голд Плюс

Eдногодишни житни и едногодишни широколистни плевели

Доза: 350 - 400 мл/дка

Зетрола

Едногодишни и многогдишни житни плевели, вкл. балур от коренища

Доза: 80 мл/дка

Листего

Едногодишни житни и широколистни плевели, Синя китка при Clearfield® хибриди

Доза: 120 мл/дка

Листего Плюс

Житни и широколистни плеве­ли, балур от коренища и паламида, Синя китка при Clearfield® Plus хибриди

Доза: 120 - 200 мл/дка

Флуенс

Eдногодишни и многогодишни широколистни плевели, в т.ч. бутрак и паламида при ЕкспресTM толерантни хибриди

Доза: 4 гр/дка + 0,1% Тренд 90

Амистар Голд

Склеротинийно гниене, фомоза, фомопсис

Доза: 100 мл/дка

Куантис

Биостимулант

Доза: 200 - 300 мл/дка, 1-2 пъти годишно

Актелик

Складови неприятели

Доза: доза според употребата

Актелик Димка №20

Срещу складови неприятели

Доза: доза според употребата

Изтеглете Технологична програма в Слънчоглед

Clearfield© и Clearfield Plus© технологии

Новите добивни измерения

ЕкспресTM технология

Разбиващи рекорди в ЕкспресTM технологията

Високоолеинови хибриди

Предимство с високоолеиновите хибриди на Синджента

Хибриди Слънчоглед

Растителна защита при Слънчоглед