За нас

play_circle
Опазване на пчелите

Кои сме ние?

Групата на Syngenta обединява 30 000 служители в повече от 90 държави, които всеки ден се стремят да трансформират селското стопанство чрез индивидуализирани решения в полза на фермерите, обществото и нашата планета – което ни прави най-добрият местен партньор в областта на селскостопанските технологии и иновациите в света.

Със своето трайно присъствие, Синджента дава значим принос в развитието на земеделието в България от втората половина на XX век до днес чрез различни дружества. От 2008 г. имаме и своя собствена организация в България – Синджента България ЕООД. Днес ние сме неразделна част от формулата за успешно и устойчиво земеделие в страната, с постоянно развиващо се портфолио и набор от иновативни продукти.

Цели и амбиции

Нашите продукти дават възможност на големи и малки фермери да се справят с широк спектър от предизвикателства, включително продуктивността и здравето на културите, изменението на климата и постигането на по-голяма устойчивост и биоразнообразие. Семената, продуктите за растителна защита и специализираните решения на Syngenta Group, агрономическите практики и дигиталните услуги помагат на земеделците да осигурят на света здравословна храна, фуражи, фибри и гориво, като същевременно съхраняват природните ресурси и опазват околната среда.

Ние се стремим да бъдем най-дружелюбният и доверен екип в селското стопанство, създавайки дългосрочна, устойчива стойност за клиентите ни, служителите и хората по целия свят. Като развиващи най-географски и културно разнообразен бизнес в сектора, Syngenta Group се гордее със своята добра позиция да предостави на зедемелците най-добрите технологии и опит за повишаване на производителността и отглеждане на здравословна, достъпна и устойчива храна.

Всеки от нашите специалисти в Syngenta Group поставя етиката и почтеността в основата на своята работа и се ангажира да работи при най-високите стандарти за съответствие на всички пазари, в които работим. Ние измерваме успеха си не само с постигнатите бизнес резултати, но и с ползите, които донасяме за земеделците и околната среда. Този ангажимент за устойчивост е в основата на нашия План за отговорен растеж.

Иновации

Всяка година инвестираме над 1 млрд. долара в актуални изследвания и разработки. Чрез тях се стремим да отговорим на предизвикателствата, пред които са изправени фермерите всеки нов сезон. Нашите изследвания са предназначени да подобрят начина, по който се отглеждат и защитават културите, така че всички - от потребителите, през фермерите, до околната среда – да могат да се възползват.

Cropwise Seed Selector Синджента
seed_selector.jpg
AgriClime сподели риска  Синджента
agriclime.jpg
Cropwise Spray Assist Синджента
spray_assist.jpg
ЕЛЕВЕЙШЪН Нова тенденция в третирането на семена
12082021_dmg_elevation_250x250px_02.jpg
cropwise commodity pro
chevron_left
chevron_right

Нашите иновации са фокусирани върху:

  • Осигуряването на безопасна, здравословна и питателна храна, която отговаря на променящите се очаквания и вкусове на потребителите.
  • Помощ за фермерите да се адаптират към изменението на климата, както и да намалят въглеродните емисии от селското стопанство.
  • Подкрепа на земеделските производители в противодействието на ерозията на почвата и загубата на биологично разнообразие.

Визия и бизнес принципи

Да помогнем на производителите да посрещнат глобалните предизвикателства.

Синджента е световен лидер в агробизнеса. Посветени сме на устойчивото земеделие, мислейки за бъдещите поколения. Ние имаме принос към това по много начини, като например увеличаване на продуктивноста посредством иновативни изследвания и нови технологии.

Нашата компания предлага два основни типа продукти: семена и продукти за растителна защита. Това помага на производителите по целия свят да повишат добива и да подобрят качеството на продукцията, която получават от културите, които отглеждат. През следващите 20 години световното население ще нарасне с около два милиарда. Търсенето на питателна храна ще нараства още по-бързо, тъй като консумацията на месо в страни като Китай например, все повече се увеличава.

В по-голямата част от света селскостопанските площи са ограничени, а водните ресурси са оскъдни. Затова бъдещите производители ще трябва да произвеждат повече продукция и храна за хора и животни с днешните природни ресурси. В същото време те ще продължават да отглеждат култури като памук например, но трябва да добавят и култури за производство на биогорива, като биоетанол. Земеделието трябва да щади и околната среда, например чрез намаляване на парниковите газове и предпазване на естествените местообитания от разораване.

Всичко това означава, че производителите трябва да увеличат своите добиви от единица площ. Нашите продукти играят ключова роля в осъществяването на тази амбиция.

Нашите полски семена

Един от най-големите разработчици и производители на семена в света в помощ на земеделците, едрите зърнопроизводители, търговци на дребно и малки компании за семена.

Нашите продукти за растителна защита

Лидер на световния пазар с ненадминати изследователски възможности и най-широко продуктово портфолио, за истинско устойчиво земеделие.

Нашите зеленчукови семена

Водещ световен производител на високачествени и високодобивни зеленчукови семена.

Syngenta Professional Solutions

Решения за растителна защита за дребния земеделски производител, любителя фермер, както и на продукти за защита от неприятели.

Полезни линкове