InterraScan

Нова технология за сканиране и вземане на проби от почвата

За по-ефективно торене и по-устойчиво земеделие. По-добра възвръщаемост, по-висока печалба

Ние предоставяме висококачествено сканиране на почвата с най-модерната технология SoilOptix, за да постигнете най-точните резултати за вашите полета.

INTERRA®Scan е изключителното решение на Syngenta за сканиране на почвата.

За по-ефективно и устойчиво земеделие, като същевременно оптимизирате разходите си.

Днес земеделските производители са изправени пред много предизвикателства – от нарастващите разходи за производствени ресурси и новите разпоредби, до изменението на климата. Ето защо ние се ангажираме, да ви подкрепим в адаптирането към променящото се селско стопанство, като ви помагаме:

InterraScan икона

Въведете по-устойчиви земеделски практики   

InterraScan икона

Про-Активно и устойчиво защитете здравето на почвата
        

InterraScan икона

Използвайте потенциала на прецизното земеделие, за да увеличите добивите

InterraScan икона

Намалете нарастващите разходи чрез по-насочени приложения
 

InterraScan

Имате ли нужда от съвет?

Ние сме тук за вас

Предимствата на Interra®Scan?

plus-icon

СКАНИРАНЕ С НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО И НАЙ-ТОЧНИ РЕЗУЛТАТИ

INTERRA® Scan на Syngenta е услугата за сканиране, вземане на проби и картографиране на почвата с най-висока резолюция в света. Резултатите се анализират в акредитирана SoilOptix® лаборатория.

plus-icon

ЕКСКЛУЗИВНОСТ

Syngenta е единствената компания в Европа, която има изключителни права за сканиране със SoilOptix®. Това е уникален инструмент - несравним с други конкурентни услуги за сканиране на почви.

plus-icon

ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Въз основа на получената информация ще можете да създадете точен и целеви план за оптимизиране на разходите, свързани с прилагането на продукти за растителна защита, торове, семена.

plus-icon

3-ГОДИШЕН ДОСТЪП

Пълните резултати са на разположение в продължение на 3 години в нашата платформа interrascan.bg, където можете да следите основните хранителни вещества за растенията, рН, структура на почвата, органичнa материя. Историята на данните и приложените дейности в периода ще улесни вземането на бъдещи решения.

plus-icon

ТОЧНОСТ НА КАРТИТЕ

Картите са базирани на повече от 800 информационни точки на хектар, което означава най-високата възможна разделителна способност, която съществува. Резултатите не са изкривени или осреднени, както при други технологии.

plus-icon

НЕ СЕ ИЗИСКВА КАЛИБРИРАНЕ

В сравнение с други налични решения, Interra® Scan не изисква калибриране на машината, дори когато се преминава от едно поле към друго.

plus-icon

БЕЗ ПОВТОРНО СКАНИРАНЕ

В случай на желание за допълнително вземане на проби не е необходимо повторно сканиране на полето. Резултатите от сканирането са едни и същи през цялото време. По този начин разходите ви се осредняват за период от 3 години.

plus-icon

ИНТЕГРИРАНЕ НА КАРТИ

Интеграцията на картите в машините е лесна, не изисква особени усилия и е съвместима с всички познати марки машини.

plus-icon

РЕГЕНЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЗДРАВЕ НА ПОЧВАТА

Здравата почва може не само да подобри продукцията, но и да допринесе за смекчаване на последиците от изменението на климата. Инвестирането в прецизни иновации като Interra® Scan означава, че земеделските производители могат да вземат целенасочени решения.

Как работи Interra®Scan?

  • Interra® Scan е нова технология за сканиране на почвата от Syngenta.
  • Това е устройство (скенер, монтиран на задната част на автомобила), използвано за диагностика на състоянието на почвата.
  • Осигурява най-висока точност на разчитане на информация за съдържанието и променливостта на макро- и микроелементите и много други параметри на почвата, необходими за точното дозиране на калциев карбонат, торове и семена.
soil
1

Сканирането се извършва с помощта на спектрометър, съдържащ натриево-йоден кристал, и SoilOptix® софтуер. Скенерът измерва естествено излъчваните изотопи (цезий, уран, калий и торий) в почвата.

2

Скенерът определя точните места за вземане на почвени проби въз основа на показанията от повече от 800 точки на хектар, средно на всеки 3 хектара. На всяко място се вземат няколко подпроби.

3

Резултатите от скенера, заедно с резултатите от взетите почвени проби, се изпращат в акредитирана от SoilOptix® лаборатория за експресно получаване на бързи и пълни резултати.

4

Интегрирането на картите в машините е безпроблемно - съвместимост с всички познати машини.

Нива на обслужване

В зависимост от вашите изисквания, може да избирате от следното меню с актуални услуги.

Всеки пакет включва сканиране и вземане на почвени проби и 5-годишен достъп до получената информация през платформата interrascan.bg

Standard
Premium

Днес земеделските производители са изправени пред много предизвикателства – от нарастващите разходи за производствени ресурси и новите разпоредби, до изменението на климата. Ето защо ние се ангажираме, да ви подкрепяме в адаптирането към променящото се селско стопанство, като ви помагаме.

Разберете как INTERRA®Scan може да ви помогне?

Моля свържете се с нас за повече информация.

+359

Често задавани въпроси

По-интелигентно управление на културите

Прецизно картографиране на почвата с висока разделителна способност за прецизно земеделие. Включва: целенасочено торене, оптимизиране на хранителните вещества и променлива норма на сеитба.

Доказана надеждност

Точни данни за състоянието на почвата, включително хранителни вещества, структура на почвата, съдържание на органични вещества и др. Улеснява достъпа до подкрепа за устойчиво управление на почвите.

Иновации, готови за бъдещето

Най-добрата в своя клас цифрова технология, предоставяща изчерпателна и ценна информация за състоянието на вашите полета, за да спомогне за опазването на качеството на земеделските земи за бъдещите поколения.