Устойчиво управление

Синджента е първата голяма земеделска компания в света, която разработи и публикува своя план за устойчивост още през 2015 г. Нарекохме го План за отговорен растеж, защото в него се съдържа точно това – как да произвеждаме „добре“ – да постигаме високи добиви с висококачествени семена и продукти за растителна защита, като същевременно намаляваме въздействието върху околната среда от земеделието и отчитаме важните социални фактори.

Кои сме ние?

Нашият План за отговорен растеж поставя спешната борба срещу изменението на климата и загубата на биологично разнообразие в сърцето на продуктивното бъдеще на земеделието и глобалното икономическо възстановяване.

Поемаме 4 амбициозни глобални ангажимента за намаляване на въглеродния отпечатък на селското стопанство и за подпомагане на земеделците да се справят с екстремните метеорологични модели, причинени от изменението на климата. Тези ангажименти – движещи нашите иновации – ще помогнат на земеделските производители и обществото за по-бързо и устойчиво възстановяване от настоящи и бъдещи глобални сътресения като коронавирусната пандемия.

play_circle
Опазване на биоразнообразието

Нашите ангажименти

Изменението на климата е екзистенциална заплаха и всеки от нас трябва да даде своя принос, преди да е станало твърде късно. Ефектите от климатичните промени са огромно предизвикателство за фермерите и земеделските работници, които се опитват да осигурят разнообразна и питателна храна по цял свят. Пандемията Covid-19 допълнително подчерта крехкостта на селскостопанската екосистема, като натовари още повече тези, които изкарват прехраната си от земеделие.

Нашият План за отговорен растеж има за цел да отговори на тези предизвикателства, като направи селското стопанство по-устойчиво и стимулира по-бързото, качествено и екологично възстановяване.

План за отговорен растеж

Една планета. Четири ангажимента.

Иновации за фермерите и природата

Въглеродно неутрално земеделие

Здраве и безопасност за хората

Партньорства за успех

Нашите полски семена

Един от най-големите разработчици и производители на семена в света земеделците, едрите зърнопроизводители, търговци на дребно и малки компании за семена.

Нашите продукти за растителна защита

Лидер на световния пазар с ненадминати изследователски възможности и най-широко продуктово портфолио, което води до устойчиво земеделие.

Нашите зеленчукови семена

Водещ световен производител на високачествени и високодобивни зеленчукови семена.

Syngenta Professional Solutions

Решения за растителна защита за дребния фермер, любителя фермер, както и на продукти за защита от неприятели.

Полезни линкове