CP-potatoes-header-1132x637px.jpg

Технологична програма в Картофи

chevron_left
chevron_right

Грижата за картофите започва още преди тяхното засаждане. Нашата технологична програма в Картофи ще Ви даде готови решения за това какви продукти за растителна защита можете да използвате във всички периоди - от засаждане до събиране на реколтата. Описани са всички необходими хербициди, инсектициди, фунгициди и специални продукти, които ще работят за осигуряване на максимални добиви. Вижте и икономически най-важните болести, плевели и неприятели, които можете да контролирате с тях.

Дуал Голд

Едногодишни житни и някои широколистни плевели

Доза: 150 мл/дка

Зетрола

Едногодишни и многогодишни житни плевели, балур

Доза: 75 - 150 мл/дка

Таегро

Кафяви листни петна и мана

Доза: 18,5 - 37 гр/дка

Ридомил Голд Р

Мана

Доза: 500 г/дка

инфографика

Кариал Флекс

Мана

Доза 60г/дка

Кариал Стар

Мана и алтернария (кафяви листни петна)

Доза: 60 мл/дка

Скор

Алтернария (кафяви листни петна)

Доза: 60 мл/дка

Форс Ево

Телени червеи, подземни нощенки и диабротика

Доза: 1,2 - 1,6 кг/дка

Карате Зеон

Колорадски бръмбар

Доза: 15 мл/дка

Амплиго

Колорадски бръмбър и картофен молец

Доза: 30 мл/дка

Волиам

Колорадски бръмбар и картофен молец

Доза: 6 - 12,5 - 17,5 мл/дка

Исабион

За по-висок добив и преодоляване на стреса

Доза: 300 мл/дка (листно)

Изтеглете Технологична програма в Картофи: