Cropwise Operations

cropwise baner
play_circle
Cropwise Operations - Дигиталната платформа на фермерите от Синджента

Какво е Cropwise Operations

Cropwise Operations е многокомпонентна платформа, която събира,
анализира и интерпретира огромно количество данни. Всеки потребител обаче избира индивидуален набор от услуги,
които ще се използват в неговото стопанство.
Cropwise Operations – всичко на едно място

Модул I.

 • Проследяване състоянието на културите в реално време.
 • Контрол на съответствието на посевите с плана за сеитба
 • Контрол на реалните спрямо планирани площи.
 • Известия за рязки промени във вегетационния индекс.
 • Прогнозиране на добив.
 • Проследяване посещенията на полето от агрономи.
 • Мониторинг и минимизиране на влиянието на метеорологичните фактори.
 • Оценка на влиянието на склоновете и терена върху продуктивността на отделните полета и техните зони.
 • Фокусиране на вниманието и ресурсите само върху проблемни области.

Състояние на културите

modul 1

Модул ll.

modul 2

Земеделски операции

 • Централизирано планиране и контрол на използване на ресурсите: семена, растителна защита, торове.
 • Почвени анализи - Карти на разпределението на макро- и микроелементи.
 • Променливи дози на приложение (Торове, ПРЗ), базирани на различни източници на данни.
 • Карти за свършена работа и карти на добива.
 • Мониторинг на земеделските дейности в реално време, контрол на състоянието на операциите.
 • Контрол в реално време на състоянието на есенниците и повторно засяване на „зимните загуби” за всички стопанства.
 • Планирана жътва спрямо съдържанието на влага.
 • Контрол на отклоненията в добива. Визуализация на зони с висок и нисък добив.

Модул III

 • Управление в реално време на вашите машини от цял свят.
 • Контрол на използваните ресурси в реално време: разстояние, покрита площ, разход на гориво, водачи и др.
 • Контрол върху технологията на извършваните операции: пресяване, припокриване.
 • История на операциите и машинните дейности: ако се открие проблем на полето, можете винаги да “превъртите” времето и вижте – кога, какво и защо се е случило.
 • Автоматични и персонални сигнали за нередности.
 • Контрол върху прибирането и транспортирането на продукцията.
 • Претегляне на продукцията.
 • Сервизна книжка: планиране, изпълнение и контрол върху поддръжката и ремонта на машини и оборудване.

Пренос на данни в реално време

modul 3
map icon

12,469,693

хектарa нови полета бяха добавени от производители в Cropwise Operations през 2020 г. Два пъти повече от миналия сезон.

file icon

643 268

Рипорти от обследвания бяха направени от агрономи в системата за годината. + 20% спрямо предходния сезон.

tractor icon

146 557

единици машини, оборудване и тракери се контролират от потребителите в Cropwise Operations. 55 997 единици бяха добавени към системата през миналия сезон.

clipboard icon

1 190 565

земеделски операции бяха добавени от потребителите в Crop Wise Operations през 2020 г. — с 82% повече от година по-рано.

camera icon

2 421 407

снимки на полета, растения, болести, вредители и други проблеми бяха добавени към системата през 2020 г. 1,5 пъти повече от година по-рано.

arrows icon

3 814 413

към системата бяха добавени задачи на машини. 1 466 507 задачи са създадени от потребителите през миналия сезон.

Избери своята конфигурация

ПЕРСОНАЛИЗИРАНА СПОРЕД НУЖДИТЕ НА СТОПАНСТВОТО

CWO Scouting

Списък с предлаганите функционалности:

- Наблюдение чрез сателити (Sentinel: 10м на пиксел)

- Почвена влага в три почвени хоризонта

- Прогнозиране на добив

- Задачи и отчети за посещения на полето

- Планиране и следене на земеделските операции

- Метеорологични данни от Meteoblue и локални станции за всяко поле

- История на полето

- Лаборатория за изображения за наблюдение и анализ на развитието на полетата

- Автоматични аларми при рязка промяна или заложена стойност на вегетацията

- Планиране на сеитбооборот

CWO Scouting

CWO Scouting+

Списък с предлаганите функционалности:

 - Всичко от CWO Scouting

- Наблюдение чрез сателити с ултра висока разделителна способност и снимки почти всеки ден (Planet Labs: 3м на пиксел)

- Раздел Почва - задачи за взимане на почвени проби; качване и картиране на почвени анализи

- Създаване на карти за променливи дози на приложение (VRA) на торове, ПРЗ и сеитба базирани на различни източници на данни.

- Карти на добив и приложение

- Карти на продуктивност

- Поддръжка и обучение на клиента на живо

CWO Scouting+

CWO FMS

Списък с предлаганите функционалности:

 - Всичко от CWO Scouting+

- Телематика (управление и контрол на машините)

- Сервизна книжка на машините и инвентара

- Автоматично изчисление на трудовите възнаграждения на базата на свършена работа и работно време

- Поземлени отношения (управление на договори, декларация по чл. 69 и заявление по чл. 70)

- Интеграция с други продукти и платформи (ERP, метео станции и др.)

- Персонализирани интеграции с API (ERP, счетоводни продукти, табла с данни)

- Интеграция с Телеграм бот

- Платформа за преотдаване и наемане на свободна техника в региона

- Директен контакт с екипа по поддръжка на CWO

CWO FMS

Заявете подробна презентация на продукта и поискайте своята персонализирана оферта

Ненчо Рогов

Специалист Дигитални Продукти

+359 88 2751771

nencho.rogov@syngenta.com

Полезно видео

play_circle
Споделен опит: Използване на карти за приложение с променлива норма (VRA) в Cropwise Operations I
play_circle
Споделен опит: Използване на карти за приложение с променлива норма (VRA) в Cropwise Operations II
chevron_left
chevron_right

Контактна форма