CP-cereals-header-1132x637px.jpg

Технологична програма в Житни култури

chevron_left
chevron_right

Грижата за житото и ечемика започва още преди семената да стигнат до почвата. Затова е важно зърнопроизводителите да имат лесен достъп до възможности за растителна защита. Затова създадохме Технологична програма в Житни, с която лесно и бързо ще се отриентирате в продуктите за третиране на семена, хербициди, фунгициди и инсектициди, които ще ви бъдат полезни при пълния процес на отглеждане на житни култури. Запознайте се с най-подходящите периоди за употреба и важните болести, неприятели и плевели, от които ви защитават за постигане на успешна реколта.

Дивидент Формула М

Твърда, праховита и вджуджаваща главня, фузарийно кореново гниене и септориоза при пшеница

Доза: 150 - 200 мл, 100 кг семена

Максим Екстра

Фузарийно кореново гниене, снежна плесен, ленточна болест, мрежести петна, покрита главня, праховита главня, хелминтоспориоза, петносване на плевите

Доза: 150 - 200 мл, 100 кг семена

Вибранс Дуо

Фузарийно кореново гниене, снежна плесен, септориоза, ризоктония, ленточна болест, твърда, праховита и покрита главня, стимулиращо действие

Доза: 200 мл, 100 кг семена

Аустрал Плюс

Твърда главня, фузариози, септориоза, ленточна болест, телени червеи, житен бегач, житни мухи

Доза: 500 мл, 100 кг семена

Аксиал

Едногодишни житни плевели

Доза: 60 - 90 мл/дка

Камео Макс

Eдногодишни широколистни плевели, включително устойчиви на 2,4 Д

Доза: 4 гр/дка

Зеррате

Едногодишни житни плевели, включително видове овсига и някои широколистни плевели

Доза: 25 гр/дка

Аксиал Едно

Едногодишни житни и широколистни плевели, включително паламида

Доза: 100 мл/дка

Амистар Прайм

Брашнеста мана, септориози, кафява ръжда

Доза: 70 мл/дка

Елатус Плюс Амистар

Септориози, кафява ръжда, брашнеста мана

Доза: 50 - 75 мл/дка

Елатус Ера

Септориоза, жълта ръжда, кафява ръжда, фузариози, мрежести листни петна, листен пригор, рамулария, листни петна, коронеста ръжда

Доза: 50 - 100 мл/дка

Модус Ево

Растежен регулатор за намаляване височината и скъсяване на междувъзлията и предотвратяване на полягането

Доза: 10 - 60 мл/дка

Евур

Вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица

Доза: 20 мл/дка

Карате Зеон

Вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица

Доза: 15 мл/дка

Актелик

Складови неприятели

Доза: доза според употребата

Актелик Димка №20

Складови неприятели

Доза: доза според употребата

Куантис

Биостимулант

Доза: 200 мл/дка, 1-2 пъти годишно

Изтеглете Технологична програма в Житни култури

Hyvido технология

Направи промяната!

Хибриди Пшеница

Хибриди Ечемик

Растителна защита при Житни култури