CP-sweet-corn--header-1132x637px.jpg

Технологична програма в Сладка царевица

chevron_left
chevron_right

Технологична програма в Сладка царевица е Вашата пътека, която ще Ви помогне за планирането и успешната реализация на дейностите по растителна защита на насажденията. Продуктите, които можете да ползвате за полетата със сладка царевица са подредени по срок на употреба и вид. С тях лесно ще можете да предотвратите появата на икономически важни болести, плевели и вредите нанасяни от полските неприятели. Кликнете на всеки хербицид, инсектицид или фунгицид, за да видите детайли за неговите активини вещества, формулация и предимства.

Амплиго

Царевичен стъблопробивач, Средиземноморски царевичен стъблопробивач, Памукова нощенка, Западен царевичен коренов червей

Доза: 30 мл/дка

Волиам

Царевичен стъблен пробивач, Средиземноморски царевичен стъблопробивач, Нощенки

Доза: 10 - 15 мл/дка

Форс 1.5 Г

Западен царевичен коренов червей, Телени червеи, Нощенки, Стоножки

Доза: 300 - 500 кг/дка (750 - 1000 г/дка срещу Западен царевичен коренов червей)

Форс Ево

Телени червеи, Сиви червеи (подземни нощенки), Диабротика

Доза: 1,6 - 2 кг/дка

Исабион

За по-висок добив и преодоляване на стреса

Доза: 200 - 300 мл (листно) и 300 - 400 мл (почвено)

Изтеглете Технологична програма Сладка царевица

Семена сладка царевица от Синджента.

Семена хибриди сладка царевица

Растителна защита при сладка царевица от Синджента.

Растителна защита при сладка царевица