CP-corn-header-1132x637px.jpg

Технологична програма в Царевица

chevron_left
chevron_right

Технологична програма в Царевица е Вашето решение, когато се колебаете какви продукти за растителна защита да използвате. В нея ще намерите всички необходими хербициди, фунгициди и инсектициди, както и специалните ни продукти, които ще позволят на царевицата да Ви се отплати с богата реколта. Важно е всеки от продуктите за растителна защита да бъде приложен в подходящия срок. Вижте кой е той за всеки отделен продукт и защитете добивния потенциал на Вашата царевица от болести, неприятели и плевели с иновациите от Синджента.

Форс 20КС

Телени червеи

Доза: 50 мл на 50 000 семена

Форс Ево

Телени червеи, Ларви диабротика, Подземни нощенки с инкорпориране в почвата

Доза: 1,2 - 2 кг/дка

Форс 1.5 Г

Телени червеи, Ларви диабротика, Подземни нощенки с инкорпориране в почвата

Доза: 1 кг/дка

Дуал Голд

Едногодишни житни, Някои широколистни плевели

Доза: 50 мл/дка

Гардоприм Плюс Голд

Едногодишни житни, Едногодишни широколистни плевели

Доза: 350 - 450 мл/дка

Камикс

Едногодишни житни, Едногодишни широколистни плевели

Доза: 200 - 250 мл/дка

Пик

Едногодишни широколистни плевели

Доза: 1,5 гр/дка

Каспър

Едногодишни и многогодишни широколистни плевели

Доза: 30 гр/дка

Мистрал Плюс

Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели

Доза: 80 - 120 мл/дка

Елумис

Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели

Доза: 130 - 200 мл/дка

Актелик

Складови неприятели

Доза: доза според употребата

Актелик Димка №20

Складови неприятели

Доза: доза според употребата

Амплиго

Царевичен стъблопробивач

Доза: 30 мл/дка

Куантис

Биостимулант

Доза: 200 мл/дка, 1-2 пъти годишно

Изтеглете Технологична програма Царевица

Технология Артезиан

Нова елитна генетика от Синджента

Елевейшън

Нова тенденция в третирането на семена

Хибриди Царевица

Болести, плевели и неприятели в Царевица

Растителна защита при Царевица