Политика за бисквитки

Дата на версия: 09 април 2021г.

www.syngenta.bg (наричан в настоящата политика за бисквитки „уебсайт“) се управлява от „Синджента България“ ЕООД, с ЕИК 200423493, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 145, сграда „София Офис Център“, етаж 6 (наричано в тази политика за бисквитките „Синджента“, „ние“).

Подобно на повечето други собственици на уебсайтове, ние използваме бисквитки, за да осигурим най-доброто изживяване, което можем, за потребителите на нашия уебсайт. По-долу предоставяме допълнителна информация за бисквитките, които използваме, тяхната цел, как да ги приемем или отхвърлим и изтрием от устройство, връзки към нашата Декларация за поверителност и връзки към политиките за бисквитки и политиките за поверителност на съответните трети страни.

Какво представляват бисквитките?

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които уебсайтът инсталира на устройството на потребителя, когато той посети уебсайта. „Бисквитките“ помагат на уебсайтовете да разпознават устройството на потребителя по време на посещението му и/или при следващото му посещение.

Основание за използване на бисквитките:

Трябва да получим съгласието на потребителя единствено за използването на някои бисквитки. Съгласно действащото законодателство ни е разрешено да съхраняваме бисквитки на устройството на потребителя без неговото съгласие, ако те са строго необходими за работата на нашия уебсайт. За всички останали видове бисквитки се нуждаем от съгласието на потребителя, преди да поставим бисквитки на неговото устройство.

Как се приемат, отхвърлят или изтриват бисквитки?

При осъществяване на достъп до нашия уебсайт от всеки браузър или устройство, ние представяме на потребителите банер. Банерът предоставя възможност за приемане или отхвърляне на бисквитки (с изключение на бисквитки, които са строго необходими за работата на нашия уебсайт). Освен това потребителите могат да променят настройките си за бисквитки по всяко време, като щракнат върху връзката по-долу - потребителите ще имат възможност да променят (чрез отметки) настойките си кои бисквитки приемат.

По-долу предоставяме линкове към информацията, публикувана от доставчиците на някои популярни браузъри, относно управлението на бисквитките:

  • За Google Chrome – моля, кликнете тук;
  • За Microsoft Edge – моля, кликнете тук;
  • За Internet Explorer – моля, кликнете тук;
  • За Mozilla Firefox – моля, кликнете тук;
  • За Opera – моля, кликнете тук.

Нашият уебсайт използва някои бисквитки на трети страни (напр. Google Analytics). Предоставяме на потребителя връзки към политиката за бисквитки и политиката за поверителност на третата страна, така че потребителят да може да разбере начина, по който третата страна ще използва данните за бисквитките. Получаваме и обработваме някои данни от бисквитки на трети страни, които използваме за целите, обяснени в Таблицата за бисквитки по-долу.

Нашият уебсайт използва следните видове бисквитки:

Строго необходимите бисквитки са тези, без които уебсайтът не може да функционира правилно. Те са необходими, за да може уебсайтът да предоставя функцията или услугата, които потребителят иска. Не е необходимо съгласието на потребителя за поставяне на този тип бисквитки на неговото устройство.

Бисквитките за предпочитания позволяват на уебсайта да запомни информация, която променя начина, по който уебсайтът се държи или изглежда, като например, предпочитанията за език на потребителя. Това могат да бъдат бисквитки на първа или трета страна (вижте определенията по-долу). Необходимо е съгласието на потребителя за поставяне на този тип бисквитки на неговото устройство.

Бисквитките за статистически данни позволяват анализ или измерване на поведението на потребителя на уебсайта, включително измерване на въздействието на рекламите и анализ на местата, на които потребителите кликват. Това се прави с цел подобряване на уебсайта и помага на собствениците на уебсайтове да разберат как посетителите взаимодействат с техните уебсайтове чрез събиране и докладване на информация. Това могат да бъдат бисквитки на първа или трета страна (вижте определенията по-долу). Необходимо е съгласието на потребителя за поставяне на този тип бисквитки на неговото устройство.

Маркетинговите бисквитки се използват за проследяване на потребители в различни уебсайтове. Те съхраняват информация за поведението на потребителите, която се получава чрез непрекъснато наблюдение на навиците им за сърфиране. Това позволява разработването на специфичен потребителски профил, който да даде възможност на даден уебсайт да показва реклама, която е от значение за отделния потребител и по този начин е по-ценна за издателите на уебсайта и рекламодатели – трети страни. Това могат да бъдат бисквитки на първа или трета страна (вижте определенията по-долу). Необходимо е съгласието на потребителя за поставяне на този тип бисквитки на неговото устройство.

Бисквитки на първа и трета страна:

Бисквитки от първа страна (first-party cookies) са тези бисквитки, които ние (Синджента) поставяме на устройството на потребителя от нашия уебсайт.

Бисквитките на трети страни  (third-party cookies) се поставят на устройството на потребителя чрез някои функции, активирани на нашия уебсайт, и се предоставят от организация, различна от Синджента („трета страна“). Третата страна използва данните, получени чрез бисквитките. Ние (Синджента) можем също да използваме информацията, предоставена от бисквитките на трети страни (напр. Google Analytics).

Сесийни и постоянни бисквитки:

Сесийните бисквитките съдържат информация, която се съхранява във временно място в паметта и впоследствие се изтрива след завършване на сесията или затваряне на уеб браузъра. Сесийните бисквитки събират информация, която потребителят е въвел, и проследяват движенията на потребителя в уебсайта.

Постоянните бисквитки ще останат на устройството на потребителя за периода от време, посочен в Таблицата за бисквитки по-долу.

Лични данни:

Някои бисквитки на нашия уебсайт използват лични данни като IP адреса на потребителя.

Обработването на лични данни от наша страна ще бъде осъществявано в съответствие с нашата Декларация за поверителност, доколкото в настоящата политика за бисквитките не е предвидено друго. Моля, прочетете нашата Декларация за поверителност, за да научите повече за това как обработваме лични данни и как можете да се свържете с нас.

По отношение на бисквитките на трети страни, моля, обърнете се също и към политиките за бисквитки и политиките за поверителност на съответните трети страни, които са достъпни чрез връзките в Таблицата за бисквитки по-долу.

Международни трансфери на лични данни:

Ние ще прехвърляме лични данни, събрани чрез използването на бисквитки, на получатели в страни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), както е показано в таблицата за бисквитки по-долу. Всички такива трансфери ще се извършват в съответствие със законовите изисквания за такива международни трансфери. Повече информация за приложимите изисквания можете да намерите тук.

САЩ: Предприемаме подходящи мерки, за да гарантираме, че личните данни, прехвърляни на трети страни в САЩ, ще бъдат адекватно защитени, като гарантираме, че организацията получател е сключила с нас договор, който съдържа одобрените от Европейската комисия стандартни договорни клаузи. Повече информация можете да намерите на https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Syngenta Group: Прехвърляме лични данни на компании от групата Синджента, базирани извън ЕИП, включително нашата компания майка, Syngenta AG, която е със седалище в Швейцария. Ние можем законосъобразно да прехвърляме лични данни на компании от групата на Синджента, тъй като Европейската комисия е приела, че страните, в които са установени тези компании, осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или защото имаме вътрешногрупови споразумения за трансфер на данни, които съдържат стандартни клаузи за защита на данните при прехвърляне, одобрени от Европейската комисия. Повече информация за подобни договорености можете да намерите тук:

Държави, осигуряващи адекватно ниво на защита на личните данни

Стандартни договорни клаузи

Международни трансфери на лични данни от трети страни:

Можете да се информирате за всякакви международни трансфери на лични данни, извършени от трети страни, идентифицирани в тази политика за бисквитките, в съответните им политики за поверителност чрез връзките в Таблицата за бисквитки по-долу.