You are here

Пшеница

Сортове пшеница

Индженио

(пшеница)

Сеитбена норма
  450 к.с./кв.м. 
 
Характеристика:

 •  зимен сорт хлебна пшеница
 •  ранен сорт
 •  осилест сорт
 •  средно висок до висок хабитус
 •  едри зърна
 •  изравнени братя и класове
 •  висок добивен потенциал

Качествени показатели:

 •  абсолютно тегло – високо (~ 45 до 55 г)
 •  ХЛТ – 76 до 82 (стандарт 76)
 •  ДМГ – от 25 до 31 (стандарт 22)
 •  съдържание на протеини – високо (ср. 13 – 13,3)
 •  ЧХС – от 65 до 80 (стандарт 65)
 •  число на отпускане – от 4 до 6

Предимства:

 • постоянно високи добиви в цялата страна и висок добивен потенциал
 • толерантен на студ / ниски температури и суша
 • толерантен към Брашнеста мана,  Жълта ръжда и Септория
 • високо съдържание на протеини
 • високи качествени показатели
 • гъвкав към различни агротехнологични условия на отглеждане

Мойсон

(пшеница)

Сеитбена норма
450 к.с./кв.м.
 
Характеристика:

 • зимен сорт хлебна пшеница
 • средно ранен сорт
 • осилест сорт
 • средно висок хабитус
 • едри зърна
 • висок добивен потенциал
 • много добра студоустойчивост
 • има свойство да отхвърля микотоксините

 
Качествени показатели:

 • абсолютно тегло – високо (~ 35 до 42 г)
 • ХЛТ – 79 до 84 (стандарт 76)
 • ДМГ – от 22 до 27 (стандарт 22)
 • съдържание на протеини – високо (ср. 12 - 13)
 • число на отпускане – от 4 до 7

Предимства:

 • изключително висок добивен потенциал
 • отплаща се при интензивни условия на отглеждане
 • висока толерантност на Брашнеста мана, Кафява листна ръжда и Жълта ръжда
 • умерено толерантен на Септория и Фузариум по класа
 • подходящ за Северна и Южна България

Болоня

(пшеница)

  
Сеитбена норма
450 - 500 к.с./кв.м.
 
Характеристика:

 • зимен сорт хлебна пшеница
 • ранен сорт
 • осилест сорт
 • нисък до среден хабитус
 • устойчив на ниски температури
 • стабилни добиви дори при по-сухи условия

Качествени показатели:

 • абсолютно тегло – средно (~ 31 до 37 г)
 • ХЛТ – 79 до 84 (стандарт 76)
 • ДМГ – от 27 до 33 (стандарт 22)
 • съдържание на протеини – много високо (средно 13,5 – 13,8)
 • ЧХС – от 75 до 89 (стандарт 65)
 • число на отпускане – от 3 до 5

 
Предимства:

 • отличен баланс между високи добиви и високи качествени показатели
 • устойчив на полягане
 • висока толерантност към Брашнеста мана
 • толерантен към Жълта ръжда, Септория и Фузариум
 • подходящ за подобряване качеството на партидата
 • подходящ за Северна и Южна България

Фаладо

(пшеница)

Характеристика:

 • генетика от Франция
 • зимен сорт хлебна пшеница
 • ранен, осилест сорт
 • височина на ръстението 78 – 85 см

Качествени показатели (постижим потенциал):

Предимства:

 • стабилни високи добиви в цялата страна
 • висока кълняема енергия и висока братимост
 • много висок добивен потенциал и много висока стабилност на добивите
 • средно висок хабитус и много добра устойчивост на полягане и измръзване
 • висока толерантност към болести и включително към Фузариум по класа (да се внимава за Септория по класа)
 • високо съдържание на протеин 12 – 13,5%
 • глутен 26 - 28
 • сеитбена норма 450-500 к.с./кв.м.