Третиране на семена Вибранс Дуо

Последна промяна:

Третиране на семена

Опаковки:
5 л
Активно вещество:
25 г/л
седаксан
25 г/л
флудиоксонил
Формулация:
Концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
Категория на употреба:
Втора професионална