Бяло гниене при зеле

Sclerotinia sclerotiorum

Бяло гниене при Зеле: симптоми и средства за контрол.

Бяло гниене е типична болест за всички зелеви култури. При главостетото зеле заболяването е най-често срещано. При наличие на бяло гниене по зелето симптомите се проявяват преди реколтирание под формата на загниване на външните листа. От горната страна листата на главата се оформя бял кадифен мицел. Гъбата оформя множество черни склероции с размер 0,1- 3 см, които могат да се видят на повърхността на главата. След боледуване от бяло гниене, по време на съхранение зелката бързо загнива, а едновременно с това заразява и другите около нея. Особено яростно от бяло гниене биват нападани презрелите (физиологично), замръзналите или наранените зелки. В тези случаи те стават изцяло негодни за продажба и консумация.

Агротехнически мерки за контрол

  • Спазване на 6-7 годишен сеитбооборот.
  • Навременно почистване и подреждане на складовите помещения.
  • Отстраняване на повредените и загнили зелки.
  • При съхранение да се оставят 2-3 външни листа на главата.
  • Оптимални температурни условия за съхранение: 0-1°С.