Оранжерийни краставици – хибриди и растителна защита

Общи Новини

Синджента е една от малкото фирми на пазара, които предлагат на българските производители комплексна оферта, която включва зеленчукови семена и растително защитни продукти при производството на оранжерийни краставици.

Дългоплодните краставици са една от  традиционно отглежданите култури в България. Оранжерийното производство на краставици е бързо възвръщаем и доходоносен бизнес за българските производители. Едни  от основните правила за добри резултати в края на сезона е точния избор на хибрид, правилната технология, оптималното торене  и разбира се растителната защита. В България Синджента предлага следните хибриди дългоплодни краставици: Трибуно, Бомбър, Палермо и Вигорекс.Тези четири хибрида  са позиционирани за различните производствени периоди в България и имат различни изисквания към условията на производство.

Трибуно F1 е пластичен хибрид подходящ за пролетно и лятно производство в стъклени и полиетиленови оранжерии.Трибуно се отличава с мощен и открит хабитус.Растението притежава отлично балансиран вегетативно-генеративен баланс. Високия добив на хибрида се дължи на бързото преминаване към плододаване от страничните разклонения. Плодовете са тъмно зелени, оребрени с атрактивен блясък. Краставиците са с дължина 30-34см и не образуват шийка.   Устойчивости: IR = PM, CYSDV

Палермо F1 е друг хибрид, който се препоръчва за ранно производство през зимата, пролетта и есента в стъклени и полиетиленови оранжерии.Характерно за него е концентрирания висок добив в началото на вегетацията, когато цената на продукцията е по-висока. Отвореният хабитус на растението позволява лесното му огряване от слънцето и съответно по-интензивното нарастване на плодовете. Отворената листна маса позволява малко по-гъста схема на отглеждане. Плодовете са тъмно зелени оребрени без шийка и с дължина 30-34см. Хибрида е толерантен на ниски температури и по-лесно понася температурните амплитуди в началото на сезона. Палермо е силно толерантен на брашнеста мана и средно толерантен на мана. Устойчивости: HR = PBF, PM, CL, CO, COLD-8;  IR = DM

Бомбър F1 е хибрида с най-високо качество на крайния продукт.Това предимство е много важно за търговците на едро и хранителните вериги.Препоръчваме този хибрид за производство през пролетта и късно лято. Растението се отличава с мощна коренова система и едри листа. Поради високата си толерантност на три вируса и брашнеста мана, Бомбър се отличава с дълъг период на реколтиране. Плодовете са без шйка, оребрени с тъмно зелено оцветяване и блясък. Хибрида се развива еднакво добре на хидропоника и на земя, лесен е за бране и сортиране. Плодовете запазват дълго време атрактивния си търговски вид. Устойчивости: HR = Cca, Ccu, CVYV;  IR =  CMV, CYSDV

Вигорекс F1 е хибрид подходящ за отглеждане през късна пролет и лято. Отличава се с висока толерантност на стрес при високи температури. Растенията се развиват еднакво добре при отглеждане в стъклени и полиетиленови оранжерии. Освен стреса от високите температури, Вигорекс понася добре и отглеждане върху тежки и засолени почви. Вследствие на агресивния си корен растението отлично усвоява хранителните вещества и при по-екстензивни условия. Плодовете са оребрени без шийка с дължина 31-35 см. Краставиците запазват тъмно зеления си цвят дълго време след откъсване.

Устойчивости: HR = Cca, Ccu; IR = Px

Растителна защита: Комплексната оферта към производителите се допълва и от  надеждните растително защитни продукти  в борбата срещу основните болести при краставици. Срещу кубинска мана препоръчваме системния фунгицид Ридомил Голд МЦ, а срещу брашнеста мана нашата препоръка е новия фунгицид Ортива Топ. За едновременна борба срещу кубинска и брашнеста мана се използва широкоспектърния фунгицид Куадрис. И не на последно място от 2016 стартира продажбата на най-новия фунгицид Цидели Топ, който е единствния в момента фингицид при краставици регистриран при 5 основи болести.

Цидели Топ контролира брашнеста мана, алтернария, черно стъблено гниене, краста и атракноза. При поява симптомите на болестта могат да се направят две приложения през 10 дни. Дозата на приложение е 100мл/дка, а карантинния срок е 3 дни. От инсектицидите, препоръчваме  Актара, който чрез системното си действие контролира успешно листните въшки. Вертимек е широкоспектърен инсекто-акарацид, който действа срещу миниращи мухи и обикновен паяжинообразуващи акари.