A.I.R.™ trait seeds. Технология от следващо ниво – предоставяща възможност за избор.

 

A.I.R.™ trait seeds. Технология от следващо ниво – предоставяща възможност за избор.

 

Синджента семена, като световен лидер в областта на селекцията, технологиите и отглеждането на слънчоглед знаем, че в един растящ, все по-важен пазар на тази култура има много предизвикателства. Едно от основните предизвикателства е контролът на плевелите. В момента производителите нямат достатъчна гъвкавост във вегетационния  контрол на плевелите и много малък избор на хербициди в рамките на конвенционалните системи. Много са житните и широколистни плевели, които значително влияят върху добива и качеството на културата, A.I.R.™ на Syngenta е най-модерната система за отглеждане на култури толерантни на хербициди (HTC), която е налична днес. Тази технология идва в помощ на производителите от цяла Европа да се справят с предизвикателството за контрола на плевелите.

Нашите селекционери са разработили хибридна технология от следващо ниво точно за вашите полета. A.I.R.™ технологията има потенциал да прекрои пазара на слънчоглед в Европа, като позволи гъвкавост на приложение на двата водещи хербицида, или трибенурон-метил или имазамокс, които до момента са се използвали отделно само в други търговски системи напр. Clearfield®, Clearfield®Plus, Express™ толерантни слънчогледи а също така и ExpressSun®. A.I.R.™ е технология, която съчетава характеристиките на семената и употребата нa ПРЗ, добавяйки повече гъвкавост, както и предимства пред всяка друга технология налична на пазара днес.

Устойчив подход на A.I.R.™. Защита на начина, по който растем.
A.I.R.™ е истинска комбинация от досегашното развитие и настояща еволюция в технологията за контрол на плевелите при слънчоглед, една от най-устойчивите земеделски култури. A.I.R.™ е решение, базирано на комбинация от технология за характеристики на семена и растителна защита, A.I.R.™ е усъвършенствана система за отглеждане на слънчоглед, който е толерантен на хербициди. Тази технология позволява на земеделските производители да упражняват широкообхватен, широкоспектърен контрол над плевелите в културата слънчоглед. Целта е да се упражни контрол във вегетация на житни и широколистни плевели, както и синя китка. A.I.R.™ осигурява спокойствие и по-лесен контрол на плевелите в сравнение с този при конвенционалните хибриди, които не са толерантни на хербициди. Гъвкавостта е  на една от водещите характеристики на A.I.R.™, който предоставя на земеделските производители атрактивни агрономични характеристики и повишаване на добива, което е от съществено значение за по-устойчиви методи на земеделието с ефективно оползотворяване на ресурсите, опазвайки биоразнообразието и околната среда.

A.I.R.™ хибридите са слънчогледови растения с генетична способност да кодира специфичен протеин, който придава толерантност към редица хербициди, включително имидазолинони (имазамокс) и хербициди на базата на трибенурон-метил. Тази характеристика за толерантност е открита в популация на дива форма на слънчоглед, изолирана е и въведена в елитните родителски линии от селекционерите на Syngenta, за да се създадат A.I.R.™ търговски хибриди предоставящи ви изключителна гъвкавост. Тази иновация осигурява на слънчогледовите хибриди толерантност към имазамокс и хербициди на основата на трибенурон-метил (квалифицирани за A.I.R™), които са две от най-ефективните решения за контрол на плевелите. A.I.R.™ технологията позволява третиране с един продукт или в комбинация (*), решенията могат да бъдат адаптирани към специфичните нужди на вашите полета. По този начин вие използвате само продукта, който ви е необходим за постигане на поставените цели при контрол на плевелите, като извличате максимума от всяко третиране. От друга страна вие защитавате вашите инвестиции при отглеждане на културата с възможно най-малкото влияние върху околната среда.

A.I.R.™Решения за бързо разрастващият се пазар. 
Пазарния дял на слънчогледови хибриди толерантни към хербициди, нараства в цяла Европа, водено главно от интензификацията на производство и необходимостта от увеличаване на общата ефективност при отглеждането на слънчоглед. Същевременно се използват нови технологии за постигане на поставените цели чрез прилагане на по-устойчиви методи за отглеждане на културите. Прехода от конвенционални хибриди към хибриди толерантни към хербициди се засилва и става все по-бърз заради синергията която се получава, чрез съчетаване и комбиниране на характеристиките на семената и технологиите за растителна защита. По този начин земеделските производители отглеждат културите при  по-ниски разходи и по-добра възвръщаемост на инвестициите. A.I.R.™ предоставя на земеделските производители семена с по-висока стойност и оптимизира технологичните решения, чрез по-добри генетични характеристики. Благодарение на A.I.R.™ са възможни оптимални решения за контрол на плевелите, тъй като има само няколко конвенционални растително защитни решения, които могат да се употребят след поникване в конвенционалните системи за отглеждане на слънчоглед и нито едно с подобни предимства като A.I.R.™. A.I.R.™ ви предоставя възможност за гъвкав подход и способността да контролирате широка спектър от житни и широколистни плевели. Syngenta вярва, че бъдещето на селекцията на слънчогледа се развива с посока на толерантните към хербициди хибриди, а A.I.R.™ може да поведе в тази насока. 

A.I.R.™Технически характеристики. Надграждане за по-голям успех 
A.I.R.™ характеристиката осигурява стабилна хербицидна толерантност към имазамокс и трибенурон-метил, като осигурява по-лесен контрол на всички проблеми с плевелите на полето посредством устойчива иновация.

Най-добри агромомически характеристики за стабилно представяне. Хибридите A.I.R.™ имат голам брой солидни характеристики като висок потенциал за добив, толерантност на суша, толерантност на болести, толерантност на синя китка и ранозрялост, адаптирана към условията на отглеждане. Подобрената толерантност към ALS инхибиторни хербициди в сравнение със съществуващите технологии означава, че A.I.R.™ хибридите имат по-малък риск от въздействие от остатъчни количества от ALS хербициди използвани на същото поле при предишната култура.

A.I.R.™ хибридите осигуряват добро начално развитие на културата, стабилност при представянето и висок добивен потенциал. Вие сами ще видите разликата, при A.I.R.™ хибридите с бързото им развитие и изравнения посев, това предразполага към спокойствие през вегетацията и стабилността в представянето. Отглеждането на  слънчоглед при A.I.R.™ системата е още по-успешно, тъй като тя е добре адаптирана към методите на устойчиво земеделие, допринася за подобряване на биологичното разнообразие и здравословното състояние на почвата.

A.I.R.™Стойност. Възможност да избереш своя програма за всяко поле
Твърдението е подкрепено с данни от нашата обширна мрежа от опити със слънчоглед в цяла Европа.

 • Хибриди притежаващи толерантност към имазамокс и трибенурон-метил
 • Гъвкавост на избора на хербициди, включително последователни приложения (*)
 • Надежден и рентабилен контрол на плевелите 
 • Гъвкав период на приложението
 • Широк спектър от контролирани житни и широколистни плевели
 • Устойчив подход при контрола на синята китка 
 • Повишен добив
 • Слаби симптоми на фитотоксичност, без стрес на културата или ефекти от предишна култура
 • Други ценни качества на семената, напр. толерантност на суша, толерантност на болести
 • Нова хибридна технология. Гъвкава и лесна за използване
 • Подходящ за интегрирани програми за борба с плевелите

Контрол на плевелите в рамките на A.I.R.™ технология за отглеждане на слънчоглед. Вдъхване на нов живот на вашите култури. Където и да е вашето поле. Каквито и да са почвата, предизвикателствата свързани с плевелите и климата. Открийте гъвкавостта, която A.I.R.™ може да предостави на вашето стопанство през този сезон. Ето защо ние казваме „където е A.I.R.™, там има растеж.“ Syngenta. Да вървим и да растем заедно.Уникалният символ Clearfield® и Clearfield®Plus са регистрирани търговски марки на BASF© 2022 BASF. Всички права запазени.
ExpressSun® е търговска марка на Corteva. EXPRESS™ е търговска марка на Корпорация FMC или филиал.
 A.I.R ™ е търговска марка на Фирмата Syngenta Group.

(*) = Ако са регистрирани и квалифицирани, продуктите на базата на имазамокс и трибенурон-метил могат да се използват последователно върху хибридите A.I.R.™ в специфични полеви ситуации. Редът зависи от видовия състава на плевелите и целите на програмата за контрол на плевелите. Може да са възможни няколко стратегии за балансиране на разходите и ефикасността. Syngenta ще предостави персонифицирани препоръки, адаптирани към местните условия и инструменти за вземане на решения.