Защита от алтернария при краставици

Зеленчукови семена

С навлизането на вегетационния период в летния сезон става изключително важно за производителите да започнат да наблюдават посевите за потенциални заболявания като алтернария. Още позната като листни петна, тази болест първоначално настъпва със симптоматика, включваща кръгообразни лезии на върха на листната повърхност. Ранните лезии са жълтеникаво-кафяви, обградени от зелени ореоли, и потенциално преминаващи към наситено кафяв нюанс с увеличаването на размерите си. В повечето случаи тези лезии започват да се сливат в една обща форма, когато настъпва и рискът от загиване на листата. Обикновените гъбични организми проникват в растението или директно или през порите и наранените повърхности. Заболяването се задълбочава с напредването на влажния период във времето: от 2 до 24 часа при температура от  11 до 30 C, когато и самите листа губят от качествените си функции, а в последствие загиват.

Алтернарията често може да продължи и през зимните месеци, като инфекцията се разраства в растителните отломки, в последствие служещи за източник на зараза за бъдещия добив, поради което правилният подход за превенция и борба със заболяването през есента е изключително важен.

Съществуват различни методи за справяне с болестта:

  • Щателно почистване на съоръженията в края на всеки сезон
  • Разораване на земята, за да бъдат премахнати остатъците от посевите
  • Ротация на земеделските култури
  • Използване на устойчиви хибриди