Оптималните температури за растеж на краставици

Зеленчукови семена
Семена краставици от Синджента.

Краставиците са една от културите с висок интензитет на растеж и са изразено взискателни по отношение на качествата на почвата, температурата и въздушната влажност. Като култура от семейство Тиквови, те са силно топлолюбиви и влаголюбиви растения.

Задължително трябва да се има предвид, че при температури под 10°С, краставичното растение претърпява трайни физиологични смущения, които неминуемо ще рефлектират върху добива, дори и да не се забелязват видими промени и повреди по самото растение.  Не може да се посочи точна минимална температура, до която краставицата ще издържи, но, за да имаме качествено производство, не бива да оставяме температурата да спада под 10°С.

Фазата на развитие също е от значение за степента на студоустойчивост. Растението би могло да издържи и на 3-4°С, но това не е начинът за отглеждане на краставици. Ако не може да се осигури подходяща температура, е по-добре засаждането да се отложи във времето.

Оптималната температура за растеж също има малки разлики в зависимост от фазата на развитие. Краставицата e топлолюбива култура, затова е желателно дневната температура да се поддържа между 26°С и 30°С. Не е проблем, ако се надвишат тези стойности, но трябва да има наличие на достатъчно въздушна влага, която се постига със съответните инсталации. При високи температури не бива да допускаме въздушната влажност да пада под 60%. По отношение на нощните температури, 18°С до 22-24°С са приемливи условия за производство на краставици. Големи температурни колебания между дневните и нощните стойности не са препоръчителни.

Професионалното производство на краставици и постигането на оптимален добивен потенциал изискват точност в поддържането на подходящите температури за всеки етап от развитието на растението.

Вижте всички семена краставици от Синджента.