Почвени хербициди

СИНДЖЕНТА е една от водещите компании в България, когато става въпрос за растителна защита при царевица. Тази позиция е извоювана успешно благодарение на изключително разнообразното портфолио от хербициди в тази култура. СИНДЖЕНТА предлага множество иновативни и икономически изгодни решения, когато целим успешна борба с плевелите и постигане на максимални резултати.

В почвения и ранновегетационния сегмент фермерите могат да избират между 3 продукта – КАМИКС®, ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД® и ДУАЛ ГОЛД®.

Базирайки се на широкоспектърното си портфолио, както и на предизвикателствата от полето, СИНДЖЕНТА предлага две хербицидни програми.

Програма 1: Почвено или ранновегетационо приложение на ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД® и вегетационно третиране с ЕЛУМИС® – програма, която осигурява голяма пластичност при интензивно производство на големи площи. Широко използвана е от фермери целящи максимални резултати.

Програма 2: Почвено или ранновегетационо третиране с КАМИКС®и вегетационно приложение на МИСТРАЛ ПЛЮС®. Програмата е отличен избор при производство на царевица на средно-големи и по-малки площи.

Почвеният хербицид е първият важен избор, когато говорим за растителна зашита. С цел реализиране на върхови добиви, употребата на почвен хербицид е задължителна. Важно е той да е достатъчно ефективен спрямо плевелите и щадящ културата. Добре е хербицидът да има категорично действие, дълго последействие и висока селективност.

КАМИКС® е изключително пластичен продукт, който СИНДЖЕНТА предлага за почвено и ранно вегетационно приложение. Факт, на който е важно да се обърне внимание, е че цената на КАМИКС® е без конкуренция, особено, ако се вземе предвид бонусът, който фермерите ще получат при участие във ваучерната кампания на СИНДЖЕНТА. Той съдържа две активни вещества с различен механизъм на действие – S-метолахлор и мезотрион. Благодарение на синергизма между активните вещества, КАМИКС® отлично контролира голям набор от житни и широколистни плевели.  S-метолахлорът се поема от житните плевели през корените и зародиша, а мезотрионът се поема от корена, стъблото и листата и се придвижва през ксилема и флуема. При оптимални почвено-климатичните условия, КАМИКС® има дълго последействие от 6 до 8 седмици. КАМИКС® работи при минимално количество паднали валежи - необходими са едва 5-6 л/м2. валежи за активация на продукта. Когато имаме влага в почвата, КАМИКС® се свързва много добре с частиците и така запазва  своята дълга ефикасност. От друга страна, мезотрионът има отлична разтворимост и действа директно на плевелите при ранновегетационно приложение. КАМИКС® може да се прилага и вегетационно в царевица без значение в коя фаза е културата. Това означава, че продуктът е изключително селективен. Той не предизвиква фитотоксичност и допълнителен стрес при почвеното и вегетационното му приложение.