Прилагане на хербицид

Прилагането на хербициди е една от най-важните технологични стъпки в отглеждането на царевицата. Поради голямото многообразие от плевели и постоянно променящия се климат, производителите предлагат разнообразни решения, и земеделските производители имат на разположение широка гама от продукти, от които да избират. Ето защо е много важно да изберете хербицид, който отговаря на вашите нужди и използваната технология, така че да не го превърнете в ограничаващ фактор за добива.

Царевичното растение има способността да разгражда активните вещества на хербицидите, превръщайки ги в нетоксични елементи, което му дава висока толерантност към тях. От изключителна важност е да бъдат следвани точно препоръките относно дозировката и времето на приложение за всеки продукт, тъй като те са свързани с тази способност – всеки хербицид може да бъде метаболизиран до определена фенофаза.

Явлението фитотоксичност възниква, когато метаболитната скорост намалява. Това се дължи най-често на лошо спазване на препоръките за дозировка и времето на приложение.

Други причини за фитотоксичност включват: прилагане на хербицид при екстремни температури, смеси от несъвместими субстанции, навявания, припокриване, неправилно почистване на пръскачката (резервоар, помпа, тръби, дюзи), уплътняване на почвата, текстура на почвата (при студени почви и почви с излишна влага метаболизацията на хербицидите намалява).

За съжаление, няма идеални условия за всяка полска култура. Вашите насаждения са обект на променливо време или на различни проблеми, възникнали по време на кампанията, и всичко това може да забави някои селскостопански дейности, включително прилагането на хербициди. Ето защо е важно да се вземат предвид и тези аспекти при избора на хербицид.

Да разгледаме подробно някои от най-честите симптоми на фитотоксичност.

Амиди

Хербицидите, включени в тази група, обикновено се прилагат преди поникване, като някои могат да се използват до етап 2-3-ти лист на царевицата. Симптоми на фитотоксичност са характерни при песъчливи и лесно пропускливи почви, в години с обилни дъждове след сеитбата, последвани от високи температури през деня и ниски през нощта, и се проявяват чрез усукване на втори и трети лист, понякога дори с огъването им под прав ъгъл, тъй като остават прикачени към върха.

Изоксазоли

Симптомите на фитотоксичност могат да варират от пожълтяване на листата, особено на младите, започвайки от трети лист до пълното им обезцветяване, което води до загуба на добив.

Най-често тези симптоми се откриват при песъчливи или уплътнени почви, също и в такива, бедни на органични вещества, в години с обилни дъждове по време на сеитбата. Освен това, неспазването на дозировката, прилагането на хербициди след покълване на семената или смеси с друг хербицид също могат да доведат до фитотоксичност.

Сулфонилурейни производни

Тази група включва хербициди, които се прилагат след поникване и унищожават ALS ензимите, влияещи върху растежа на корените на плевелите (римсулфурон, никосулфурон, форамсулфурон, просулфурон и др.). Растенията с фитотоксичност имат по-широки и къси листа, които са деформирани/набръчкани в долната си третина или са червеникави по повърхността на листа. В напредналите етапи на вегетация можем да забележим растения без кочани, кочани с вид на „шише“ (неравен брой редове в основата и отгоре) или кочани с липсващи зърна. Някои климатични фактори благоприятстват фитотоксичността (температури над 29°C през деня и под 10°C през нощта преди и след използване на хербицида).

Деривати на ауксин

Тази група включва 2.4 D, дикамба, флуроксипир. Тези хербициди се абсорбират от листата и действат върху органите за растеж. Първият видим симптом на фитотоксичност е леко огъване на растенията във всички посоки, последвано от усукване на листата в основата им. Стъблата стават крехки на нивото на първите междувъзлия, а кореновата система ще придобие „заваръчен“ вид, вече неспособна да задържи растението в почвата. В този случай е много важно да се вземе предвид фазата на вегетация, тъй като след 7-ми лист кутикулата на листата навлиза по-надълбоко и хербицидът ще проникне в растението в по-големи количества, които то няма да успее да преработи.