Сеитба на царевица

За да се развие добре и да осигури високи добиви, царевицата се нуждае от подходящи климатични условия, плодородна, добре дренирана и аерирана почва и професионално управление на реколтата. Ако искаме да си гарантираме максимален добивен потенциал от хибридите, трябва да им предоставим добър старт по време на вегетационния етап, като осигурим еднакво поникване.

Оптималният период на сеитба се определя от температурата на почвата, влажността на въздуха, използвания хибрид, както и от историята на почвата (болести, вредители и плевели).

За да покълнат, на царевичните семена им е необходима температура от поне 10°С в почвата. Затова препоръчваме да започнете процеса на сеитба, когато почвената температура достигне минимум 8°С, последвана от период на положителни температури.

Ранната сеитба ни дава възможност за по-високи добиви, тъй като почвата разполага с необходимата влага за покълване на семената, като по този начин можем да избегнем температурен стрес по време на цъфтежа. Ще ни бъде и по-лесно да управляваме качеството и нивото на селскостопанска работа във фермата.

Прекалено ранната сеитба, от своя страна води до неравномерно поникване, загниване на семената в почвата, увеличаване на опасността от плевели и косвено до по-големи загуби на добив.

Дълбочината на засяване варира в зависимост от вида на почвата.

Препоръчваме от 4 см до 6 см за тежки почви (напр. глинести), за да се запази енергията на семената и да се улесни поникването, докато за леките (песъчливи) почви препоръчваме от 6 см до 8 см, за да се позволи на корените да се закрепят добре в почвата и да се предотврати последващо падане на растенията. От голяма важност е да бъде осигурена еднаква дълбочина на засяване за целия участък, тъй като вариациите в дълбочината водят до неравномерно поникване. Късно поникналите растения, няма да могат да се конкурират с останалите за вода, хранителни вещества, светлина и пространство, което ще доведе до намаляване на добива.

Плътността на сеитбата се определя в зависимост от биологичния потенциал на използвания хибрид, показателите за качеството на семената, качеството на кълняемостта, периода на сеитба, използваната технология и плодородието на почвата.

Нашата препоръка за сеитбена норма при неполивни условия, по групи на разнозрелост, е следната:

  • Ранни – 6 500–7 000 реколтирани растения на декар
  • Средно ранни – 6 500–6 800 реколтирани растения на декар
  • Късни – 6 000–6 500 реколтирани растения на декар