Хербицидни технологии от СИНДЖЕНТА в царевица – вегетационни хербициди

СИНДЖЕНТА е една от водещите компании в България, когато говорим за растителна защита при царевица. За да бъде изведена успешна борба с плевелите и за постигане на максимални резултати, фермерите имат възможност да изберат измежду множество иновативни и икономически изгодни решения от портфолиото на СИНДЖЕНТА.

В началото на месец Април вече ви запознахме с ползите от приложението на почвени хербициди. Сега ще обърнем внимание на няколко акцента от портфолиото ни за вегетационно приложение.

За справяне със смесено заплевеляване предложенията са  ЕЛУМИС® – един от най-предпочитаните продукти от професионалните производители на царевица и МИСТРАЛ ПЛЮС®.

За контрол на широколистни плевели, вкл. и упорити, СИНДЖЕНТА предлага КАСПЪР®, най-предпочитаният партньор за всички балурициди, както и ПИК® – продукт, които решава неразрешими проблеми. И двата продукта имат широк прозорец на приложение – до 8-ми лист благодарение на отличната си селективност.

ЕЛУМИС®е звездата във вегетационното портфолио на СИНДЖЕНТА за царевица. Комплексът от взаимно допълващи се предимства налага ЕЛУМИС® като решение, на което залагат най-добрите професионалисти. ЕЛУМИС® е широкоспектърен хербицид срещу смесено заплевеляване. ЕЛУМИС​® ОД осигурява високонадежден контрол на икономически важните едногодишни и многогодишни житни плевели (вкл. балур от коренища) и широколистни  плевели, вкл. трудни за контрол видове като паламида. ЕЛУМИС® ОД е с гъвкава доза на приложение - може да се приложи еднократно в доза 130-200 мл/дка според хабитуса, видовия състав и плътността на плевелите (в доза 150мл/дка надеждно контролира балур от коренища). ЕЛУМИС® ОД има мощно вегетационното действие, а приложен в доза над 175 мл/дка, има допълнително почвено последействие (осигурено от мезотрион), при което се осигурява контрол на по-късно поникващите плевели след приложение. Продуктът не предизвиква нито фитотоксичност, нито затормозява развитието на културата, което да влияе негативно върху фенологичното развитие. При изведени полски опити в България от научни специалисти, ЕЛУМИС® ОД „осигурява“ най-висок добив в сравнение с други популярни на българския пазар комбинации от активни вещества. Това се дължи не само на категоричния контрол върху смесеното заплевеляване, но и на високата селективеност към царевицата на ЕЛУМИС® ОД. Не на последно място, ЕЛУМИС® ОД има конкурентна цена и висока икономическа изгода. ЕЛУМИС® ОД напълно изплаща себестойността си и също така е включен във ваучерната кампания с допълнителен бонус.

Ако почвено или ранно вегетационно е приложен Камикс, за да не се натрупва прекомерно мезотрион, СИНДЖЕНТА препоръчва МИСТРАЛ ПЛЮС®.

МИСТРАЛ ПЛЮС® също е иновация на СИНДЖЕНТА. Той е в ОД формулация с вградени аджуванти, които са внимателно подбрани, за да дадат оптималният баланс между ефикасност и селективност. МИСТРАЛ ПЛЮС® е едно универсално решение, независимо от плевелите. Той е лесен и удобен за приложение и има отличен ефект върху голям набор плевели. Контролира както едногодишни житни и широколистни, така и многогодишни плевели, вкл. трудни за контрол. МИСТРАЛ ПЛЮС® е отлично решение и срещу самосевки от технологичен слънчоглед.  Той се характеризира с бързо действие и изразен нок даун ефект в сравнение с подобни продукти. Шест часа след приложението на продукта, плевелите спират да растат и вече не са конкурент за царевицата. МИСТРАЛ ПЛЮС® има пластична доза на приложение от 80 до 120 мл/дка. Доза от 100 мл/дка безкомпромисно комтролира балур от коренища. През сезон 2021 МИСТРАЛ ПЛЮС®участва във ваучерна програма, което прави цената му още по-атрактивна за ползвателите.

КАСПЪР® се налжи на пазара като най-използвания хербицид в царевица за контрол на широколистно заплевеляване, прилаган както самостоятелно, така и като партньор. През сезон 2021 според независимо проучване на Кинетек, КАСПЪР®е продукт №1 по третирани площи в царевицата. С двойно системното си действие и различния механизъм на действие на активните вещества, които имат и почвено действие, КАСПЪР® осигурява отличен контрол върху широколистните плевели (включително тези, с восъчен налеп, като бяла куча лобода). Има ниска доза на приложение до 8-и лист на културата и отлична селективност. Спектърът на контролираните едногодишни и многогодишни широколистни плевели е изключително широк и впечатляващ.

За да бъдат успешни и през сезон 2022, фермерите могат да разчитат на експертни решения от специализираните екипи на  СИНДЖЕНТА. Чрез индивидуален подход, екипите предоставят най-подходящите решения за реализиране на максимални добиви и увеличаване възвръщаемостта на всяка инвестиция.