CLEARFIELD® ХИБРИДИ

НК Неома

линолов

Предимства

 • Доказано през годините - високодобивен и стабилен хибрид
 • Адаптивен към условията на средата
 • Ниски изравнени растения
 • Устойчив на полягане
 • Високо маслено съдържание
 • Добър фитосанитарен профил

Характеристики

 • Средно ранен хибрид
 • Ниско растение
 • Потенциал за масленост: 50 %
 • Пита: полуизправена
 • Отглеждане: интензивен
 • Толерантност на раси Синя китка: А – Е


НК Адажио

линолов

Предимства 

 • Висок добивен потенциал 
 • Стабилен при засушаване и стресови условия
 • Силно развит коренова система осигуrяваща адаптивност към различни типове почви
 • Добър фитосанитарен профил
   

Характеристики

 • Средно късен хибрид
 • Средно високо растение
 • Потенциал за масленост: 48 %
 • Пита: полуизправена
 • Отглеждане: интензивен / екстензивен
 • Толерантност на раси Синя китка: А – Е

СИ Естива

линолов

Предимства

 • Висок добивен потенциал
 • Добър начален старт
 • Пластичен по отношение районите на отглеждане
 • Хибрид за интензивно отглеждане
 • Добър фитосанитарен профил

Характеристики

 • Ранен хибрид
 • Средно високо растение
 • Потенциал за масленост: 46 %
 • Пита: полуизправена
 • Отглеждане: интензивен
 • Толерантност на раси Синя китка: А – Е

НК Мелдими

линолов

Предимства

 • Изравнени растения
 • Силно толерантен на суша
 • Стабилен добив при всякакви условия и типове почви
 • Подходящ за отглеждане в цяла България
 • Отличен фитосанитарен профил

Характеристики

 • Средно късен хибрид
 • Средно високо растение
 • Потенциал за масленост: 45 %
 • Пита: наведена
 • Отглеждане: екстензивен
 • Толерантност на раси Синя китка: А – Е


НК Фортими

линолов

Предимства

 • Високо маслено съдържание
 • Хибрид отличаващ се с най-добър потенциал за добив от ранната група
 • Силен начален старт на развитие
 • Подходящ за полупланински райони/голяма надморска  височина/ и по-бедни почви

Характеристики

 • Ранен хибрид
 • Високо растение
 • Потенциал за масленост: 48 %
 • Пита: полуизправена
 • Отглеждане: интензивен / екстензивен
 • Толерантност на раси Синя китка: А – Е


СИ Диамантис
 

линолов

Предимства

 • Ненадминат добивен потенциал
 • Силен начален старт на развитие
 • Добра географска адаптивност, подходящ за отглеждане в цялата страна
 • Подходящ за интензивно и екстензивно отглеждане
 • Високо толерантен на Фомопсис

Характеристики 

 • Средно късен хибрид
 • Средно високо до високо растение
 • Потенциал за масленост: 48 %
 • Пита: полуизправена
 • Отглеждане: интензивен / екстензивен
 • Толерантност на раси Синя китка: А – Е