CLEARFIELD® PLUS хибриди

СИ Бакарди CLP


линолов 

Предимства

 • Силен начален старт на развитие
 • Много висок добивен потенциал и маслено съдържание
 • Добра адаптация спрямо сухи условия
 • Подходящ за интензивно/екстензивно отглеждане
 • Добра толерантност на Фомопсис и ръжда

Характеристики

 • Средно ранен хибрид
 • Средно високо растение
 • Потенциал за масленост: 52 %
 • Пита: полуизправена
 • Отглеждане: интензивен / екстензивен
 • Толерантност на раси Синя китка: А – Е

 СИ Неостар CLP


линолов

Предимства

 • Добър начален старт на развитие
 • Силно толерантен на полягане
 • Висок  добивен потенциал в комбинация с високо маслено съдържание
 • Забележими резултати при интензивни условия на отглеждане
 • Висока толерантност към основните болести нападащи надземната маса

Характеристики

 • Средно ранен хибрид
 • Средно високо растение
 • Потенциал за масленост: 50 %
 • Пита: полуизправена
 • Отглеждане: интензивен
 • Толерантност на раси Синя китка: А – Е