КОНВЕНЦИОНАЛНИ ХИБРИДИ

СИ Аризона
линолов

Предимства:

 • Толерантен на раси Синя китка - F
 • Високо маслено съдържание
 • Силно пластичен с висок добивен потенциал
 • Подходящ за всякакъв тип почви
 • Много добра устойчивост на полягане
 • Високо ниво на толерантност към основните болести, нападащи слънчогледа

Характеристики:

 • Средно късен хибрид
 • Средно високо растение
 • Потенциал за масленост: 52 %
 • Пита: средна, полуизправена
 • Отглеждане: интензивен /екстензивен
 • Толерантност на раси Синя китка: А – F

Гъстота: 5000 - 5500 реколтирани растения/дка

СИ Аризона се предлага се в торби от 150 000 семена, третирани с фунгицид.


СИ Кадикс
линолов

Предимства

 • Изравнени здрави растения
 • Висок добивен потенциал
 • Много добра устойчивостa на полягане
 • Подходящ за стресови райони с преобладаващи високи температури
 • Добър фитосанитарен профил

Характеристики

 • Средно ранен хибрид
 • Средно високо растение
 • Потенциал за масленост: 47 %
 • Пита: средна, полуизправена
 • Отглеждане: интензивен
 • Толерантност на раси Синя китка: А – F

НК Конди
линолов

Предимства

 • Изравнени здрави растения
 • Изключително висок и стабилен добивен потенциал
 • Високо съдържание на масло
 • Максимални резултати при интензивно отглеждане
 • Добър фитосанитарен профил


Характеристики

 • Средно ранен хибрид
 • Средно високо растение
 • Потенциал за масленост: 52 %
 • Пита: полуизправена
 • Отглеждане: интензивен
 • Толерантност на раси Синя китка: А – Е