Научете повече за Програма Сигурност

Програма Сигурност в Рапица 2018

Условия на Програмата

Обхват на Програмата: Право на участие имат Земеделски производители, засяли най-малко 300 дка рапица от Синджента и регистрирани в Програмата.

Покритие на Програмата: При непоникване на рапицата поради суша Синджента ще предостави на Земеделския производител безвъзмездно слънчогледови семена, а в случаите когато е използван Теридокс, ще бъде предоставен също и почвен хербицид за слънчоглед, съответстващи на размера на разораната площ рапица. Безвъзмездните количества ще бъдат предоставени в началото на 2019 година.

Задължителни условия за валидност на Програмата:

1. Семената рапица трябва да са засети най-късно до 20 септември 2018 г., на препоръчваната от
Синджента гъстота.

2. Надлежно попълнена регистрационна форма да бъде заверена от Районен представител на Синджента най-късно до 30 септември 2018 г.

3. Предявена претенция в свободен текст да бъде получена в Синджента не по-късно от 31 октомври 2018. Претенцията важи само при поникнали под 30 растения на кв.м. Неразделна част от претенцията са копия от фактури за удостоверяване на закупените количества рапица и Теридокс. В претенцията да се посочат GPS-координатите на полето.