Синджента България представи нови хибриди домати и продукти за РЗ при домати

Общи Новини

Станалото традационно мероприятие беше посетено от над 90 производили на оранжерийни домати от Централна Южна България. Посетителите бяха запознати с предимствата и особеностите при отглеждането на новите хибриди на Синджента, основните фунгициди и инсектициди и не на последно място резултатите от проведените технически опити.

Основния фокус на срещата бяха най-новите хибриди на българския пазар – Мамстон, Грумира, Вителио. Също така в оранжериите беше показан и високия добивeн потенциал на основния хибид в портфолиото на Синджента България – Панекра.

Производителите успяха да изпитат вкусовите качества на новия розов хибрид Мамстон, който със своя наситен розов цвят, отличен вкус и равномерно разположени китки беше оценен еднакво високо от търговци, производители и консуматори. Другия нов хибрид на пазара е Вителио, който със своя пакет от вирусни устойчивости, мощния хабитус и едрите плодове беше опрелен от производителите, като един от най-надеждните и сигурни хибриди.

Следващия хибрид, който беше представен беше новия „beef” хибрид Грумира. Това е хибрида, насочен към търговците и хранителните вериги. Основното предимство на Грумира е изравнените домати, които търговците и хранителните вериги предпочитат поради големия процент от висококачествени плодове, които при сортиране, пакетиране и транспортиране показват най-малко загуби.

И разбира се не на последно място беше представен хибрида с най-висок добив Панекра. Този хибрид се отличава с най-високото средно тегло на плодовете, което е много важно изискване за българския пазар. Средното тегло на плодовете е над 350гр.

От растителната защита при доматите беше педставен новия фунгицид Ортива Топ. Този широкоспектърен фунгицид е едно високоефективно и надеждно решение при производството на домати. Предпазното и лекуващо действие в комбинация с гъвкавото приложение  и синергизма между двете активни вещества са основните предимства за производителите, които се убедиха, че Ортива Топ е едно комплексно решение срещу повечето важни болести при доматите

От инсектицидите бяха представени Волиам Тарго и Афърм и подробно беше описан механизма на действие, моментите на приложение, ефективността през различните етапи от развитие на културата и позиционирането на двата продукта в единна схема за борба срещу Tuta absoluta.