План за отговорен растеж

 

ЕДНА ПЛАНЕТА. ШЕСТ АНГАЖИМЕНТА.

Всеки ден на планетата ни се раждат нови 200 хиляди жители, а всяка нощ над 870 милиона души си лягат гладни. Земята, водата и енергийните ресурси в световен мащаб са пред изпитание поради нуждата от производство на повече храни. Почти 70 милиона декара обработваема земя се губи ежегодно поради ерозия на почвата. Много от хората, които произвеждат храната за целия свят, живеят в крайна бедност и се трудят в нечовешки и опасно условия. Биоразнообразието изчезва с бързи темпове. Имаме само една планета, а използваме ресурсите й 50 по-бързо, отколкото тя може ги възстанови.

НЕЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ!

Бъдещето на всеки от нас зависи от решаването на тези глобални предизвикателства. Човечеството трябва да продължи да нараства, като в същото време запазва природните ресурси.

Планът за отговорен растеж (GGP) е ангажиментът на Синджента да допринесе за тези цели до 2020 г. Поставяме си шест конкретни цели, свързани с подобряването на ефективното използване на ресурсите, обновяване на екосистемите и съживяване на селските райони. 

 

Да направим културите по-ефективни
Да спасим повече обработваеми земи
Да помогнем за разцвета на биоразнообразието
Да подсилим малките земеделски производители
Да помогнем на хората да работят в безопасност 
Да се погрижим за всеки работник

 

ВИДЕО СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА.

Съвет 1Използвайте Противоветрови Дюзи

 

Suvet_1_youtube

 

Съвет 2: Грижа за остатъка от работния разтвор след пръскане

 

Suvet_2_youtube

 

Съвет 3: Опазване на биоразнообразието

 

Suvet_3_youtube

 

Съвет 4: Опазване на пчелите

 

Suvet_4_youtube

 

Съвет 5: Предпазни мерки при работа с пестициди

 

Suvet_5_youtube