НАДЕЖДНА И ЕФИКАСНА БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ С ПОМОЩТА НА СИНДЖЕНТА

Общи Новини

Плевелите са един от основните фактори в земеделието. Ежегодно те нанасят огромни щети на земеделските култури, като понижават биологичния и икономически ефект и от използването на земята. Практиката и изследванията през годините потвърждават огромните възможности на плевелите, като конкуренти на земеделските култури, способността им да се приспособяват към условията, и т.н.

Според последните изследвания проведени от СИНДЖЕНТА, земеделските култури „виждат” плевелите, като реагират на „тяхното присъствие”. Когато заедно с тях поникват и плевели, растението се стреми да израсте на височина, развива по-слаба коренова система, и листата обикновено се припокриват успоредно (снимка 1). По този начин, това растение се развива повече като „вегетативна маса”, и залага по-малък добив от реалния си потенциал. И обратно когато едно растение пониква без конкуренция на плевели, то е с много по-развита коренова система, листата са разперени нормално (снимка 2), като покриват междуредието, и залага максималния си добивен потенциал. Критичен период от конкуренцията на плевелите за царевицата е от поникване до 7-8-ми лист. До фаза 9-10-ти лист на царевицата, добивния потенциал е заложен, поради което борбата с плевелите трябва да започне веднага след сеитбата с почвен хербицид, и след това да се направи корекция с вегетационен хербицид ако е нужно. Ако царевицата поникне без никаква конкуренция на плевели след сеитбата, тя ще заложи своя максимален добивен потенциал. 

  Фирма СИНДЖЕНТА има всички възможни решения за борба с плевелите – както с почвени, така и с вегетационни хербициди, според заплевеляването на полето, срещу всички важни житни и широколистни плевели, за екстензивно и интензивно производство на царевица.

Какви са решенията от фирма СИНДЖЕНТА за борба с плевелите?

Хербициди за почвено или ранно вегетационно приложение (до 2-ри лист на поникналите житни плевели):

  1.        Срещу едногодишни житни плевели, едногодишни широколистни плевели и паламида – ЛУМАКС, доза 300–400мл/дка, приложен след сеитба преди поникване на културата или в доза 300мл/дка, приложен ранно вегетационно след поникване на културата и плевелите (до 2-ри лист на житните), като при това приложение се унищожава и поникнали паламида и свиница (бутрак).
  2.        Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД, доза 400–450мл/дка, приложен след сеитба преди поникване на културата или ранно вегетационно след поникване на културата и плевелите (до 2-ри лист на житните).
  3.        Срещу едногодишни житни плевели и някои едногодишни широколистни плевели – ДУАЛ ГОЛД, доза 150мл/дка, приложен след сеитба преди поникване на културата. Това ще е заместителя на хербицидите на база ацетохлор, които излизат от практиката с решение на ЕС.

Хербициди за вегетационно приложение до 8-ми лист на културата:

  1.        Срещу широколистни плевели, вкл. паламида – КАСПЪР, доза 30г/дка, приложен от 3-ти до 8-ми лист на културата. Това е единствения типичен противошироколистен хербицид разрешен за приложение до 8-ми лист на културата.
  2.        Срещу едногодишни широколистни плевели – ПИК, доза 1,5г/дка, приложен от 3-ти до 8-ми лист на културата. При самостоятелно приложение задължително се прибавя прилепител АТПЛЮС 0,2%, а ако се смесва с МИСТРАЛ ЕКСТРА, прилепител не е нужен.
  3.        Срещу едногодишни житни плевели, някои едногодишни широколистни и балур от коренища – МИСТРАЛ ЕКСТРА, доза 65–75 мл/дка, приложен до 8-ми лист на културата. Това е новата формулация маслена дисперсия, с по-високо съдържание на активно вещество, по-ниска доза, нови подобрители и активатори, вграден прилепител и подобрено действие срещу плевелите.

Ако имате едновременно заплевеляване с житни и широколистни плевели СИНДЖЕНТА Ви препоръчва да приложите комбинациите МИСТРАЛ ЕКСТРА 75 мл/дка + КАСПЪР 30 г/дка или МИСТРАЛ ЕКСТРА 75 мл/дка + ПИК 1,5 г/дка. Хербицидите и в двете комбинации са разрешени за приложение до 8-ми лист на царевицата, което е допълнително предимство при извършване на пръсканията, според фазата на плевелите и културата. Тези комбинации се предлагат и в пакет с по-конкурентна цена, спрямо продуктите ако се закупят индивидуално.

Към  предложенията за борба с плевелите, ние Ви предлагаме и нашата компетентна помощ със съвети и препоръки на базата на нашия опит, придобит от големия брой опити които извеждаме всяка година със семена, ПРЗ и листни торове и от информацията която обменяме с много земеделски производители, ползващи СИНДЖЕНТА продукти на техните полета.

В същото време СИНДЖЕНТА продължава своята експериментално-развойна дейност, като скоро ще Ви предложи нови два хербицида (почвен и вегетационен) за контрол на плевели.

Доверете се на СИНДЖЕНТА !!! Ние ще Ви дадем решение за всеки Ваш проблем с плевелите в царевицата.

За повече информация се обръщайте към СИНДЖЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД, 1618 град София, бул. Братя Бъкстон № 35, телефон 02/81 88 910, e-mail: bulgaria.office@syngenta.com, www.syngenta.bg

Растителна защита, брой 3, 2012