You are here

Hyvido Дооблин ечемик Синджента

Дооблин

Last updated:
29.09.2021
Crop: 

Зимен ечемик

НОВА ГЕНЕРАЦИЯ ЕЧЕМИК ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ


 

Предимства на Дооблин

• Добра ранозрялост при поява на класа
• Гъвкава сеитбена норма
• Широка пластичност
• Добра толерантност на болести: Брашнеста мана, Ринхоспориум, Хелминтоспороза, включително Рамулария

Дооблин

Характеристики на Дооблин

  • Сеитбена норма 180-200 к.с./кв.м
  • 6-редов, зимен хибриден ечемик, фуражен
  • Ранен
  • Високо хектолитрово тегло
  • Интензивен растеж
  • Подходящ за животновъдството
  • Много добър добивен потенциал
  • Отлична устойчивост на полягане
  • Добра толерантност на оронване и пречупване на класа
  • Отлична братимост

 

Дооблин Добиви 2020
Дооблин Добиви 2020
Добиви ечемик 2021 Синджента
Добиви ечемик 2021 Синджента