You are here

СИ Кариока

СИ Кариока

Last updated:
25.08.2020
Crop: 

Царевицa

New-50
Earliness: 
ФАО 480

НОВА ЕЛИТНА ГЕНЕТИКА ОТ СИНДЖЕНТА

 Logo-Artesian


ПРЕДИМСТВА на Кариока:

 • Много висок добивен потенциал ФАО 480
 • Много добре се отплаща при по-интезивен тип на отглеждане, толерантен на умерен стрес
 • По-ранен цъфтеж
 • Бързо отдава влагата
 • Тип на зърното: конски зъб, за зърно
 • Много добра адаптивност
 • Отлични фитосанитарни качества, здрав кочан
 • Силно изразен „Stay green” ефект
 • Еректовидни листа, прибрани и компактни растения

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА РЕКОЛТИРАНЕ:

- При поливни условия 6800 - 7000 реколтирани растения/дка

- При неполивни условия 6500 - 7000 реколтирани растения/дка

СИ Кариока

СИ Кариока

Кариока е хибрид от новата технология на Синджента - Артезиан.  

Какво можете да очаквате?

 • По-устойчива на добива в годините с недостатъчни валежи или на полета с различни почвени видове и променлив капацитет за задържане на водата
 • Преобразуване на по-висок процент налична вода в зърно
 • Максимизиране добива при идеални условия
 • По-висок добив при стрес от засушаване

При полеви опити на Синджента, при различни типове почви и георгафии с технологията Артезиан показват способността да дават до 15% повече добив при липса на достатъчно валежи.

Artesian-technology

Artesian-koreni