Царевица СИ Коринтос

Последна промяна:
Култура:
Царевица
Ранозрялост:
Средноранен хибрид
ФАО:
310