You are here

СИ Кариока

СИ Кариока ФАО 480

Last updated:
23.12.2021
Crop: 

Царевицa

РЕКОРДЬОРЪТ С ФАО 480


Среднокъсен Хибрид

Елевейшън семена царевица СинджентаLogo-Artesian

Предимства на СИ Кариока

 • Силно толерантен на болести и полягане, дори и при късна жътва
 • Отличен фитосанитарен профил на растението и кочана (фузариум и микотоксини)
 • Мощни растения с дълбока коренова система
СИ Кариока

Предимства на СИ Кариока

 • Силно толерантен на болести и полягане, дори и при късна жътва
 • Отличен фитосанитарен профил на растението и кочана (фузариум и микотоксини)
 • Мощни растения с дълбока коренова система

Характеристики на СИ Кариока

 • Много висок добивен потенциал
 • Бързо отдава влагата
 • По-ранен цъфтеж
 • Много добра адаптивност
 • Еректовидни листа, прибрани и компактни растения
 • Много добре се отплаща при по-интезивен тип на отглеждане
 • Силно изразен „Stay green” ефект

Препоръчителна гъстота за реколтиране

При поливни условия – 6 800 до 7 200 реколтирани растения на дка

При неполивни условия – 6 500 до 7 000 реколтирани растения на дка


 

СИ Кариока се предлага в торби от 50 000 семена.

Третиранe: Elevation

СИ Кариока Добиви 2021 Северна България
СИ Кариока Добиви 2021 Северна България
СИ Кариока Добиви 2021 Южна България
СИ Кариока Добиви 2021 Южна България

*Данните от с. Кортен и с.Драганци са при поливни условия.

СИ Кариока добиви 2020
СИ Кариока добиви 2020
СИ Кариока добиви 2019
СИ Кариока добиви 2019

*Добивите са приравнени към стандартна влага.