You are here

СИ Кариока

СИ Кариока ФАО 480

Last updated:
10.11.2020
Crop: 

Царевицa

New-50

РЕКОРДЬОРЪТ С ФАО 480

НОВА ЕЛИТНА ГЕНЕТИКА ОТ СИНДЖЕНТА

 Logo-Artesian


Предимства

 

 • Много висок добивен потенциал
 • Много добре се отплаща при по-интезивен тип на отглеждане, толерантен на умерен стрес
 • По-ранен цъфтеж
 • Бързо отдава влагата
 • Много добра адаптивност
 • Отлични фитосанитарни качества, здрав кочан
 • Силно изразен „Stay green” ефект
 • Еректовидни листа, прибрани и компактни растения

Гъстота на реколтиране

 • при поливни условия - 6800 до 7000 реколтирани растения на дка
 • при неполивни условия - 6500 до 7000 реколтирани растения на дка

СИ Кариока се предлага в торби от 50 000 семена, третирани с фунгицид.

СИ Кариока

СИ Кариока е хибрид от новата технология на Синджента - Артезиан.  

Какво можете да очаквате?

 • По-устойчива на добива в годините с недостатъчни валежи или на полета с различни почвени видове и променлив капацитет за задържане на водата
 • Преобразуване на по-висок процент налична вода в зърно
 • Максимизиране добива при идеални условия
 • По-висок добив при стрес от засушаване

При полеви опити на Синджента, при различни типове почви и георгафии с технологията Артезиан показват способността да дават до 15% повече добив при липса на достатъчно валежи.

СИ Кариока

СИ КариокаСИ Кариока

Artesian-technology

Artesian-koreni