You are here

Korintos-corn-hybrid-Syngenta-banner

СИ Коринтос

Last updated:
01.11.2019
Crop: 

Царевицa

Earliness: 
ФАО 310

НОВА ЕЛИТНА ГЕНЕТИКА ОТ СИНДЖЕНТА

 Logo-Artesian


СИ Коринтос

Тип на хибрида: Средно ранен

ПРЕДИМСТВА на Коринтос

 • Висок добивен потенциал
 • Отлична стабилност
 • Конски зъб, за зърно
 • С ранен цъфтеж
 • Бързо отдава влагата
 • Много добър старт на развитие
 • Подходящ за ранна сеитба (7º C)
 • Много добра адаптивност
 • Висока толерантност на полягане
 • Много добри фитосанитарни качества, здрави кочан
 • „Stay green“ ефект

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА РЕКОЛТИРАНЕ:

- при поливни условия – 6800 до 7000 реколтирани растения/дка

- при неполивни условия – 6500 до 7000 реколтирани растения/дка

Коринтос се предлага в торби от 50 000 семена, третирани с фунгицид.

Chorintus

Коринтос е хибрид от новата технология на Синджента - Артезиан.  

Какво можете да очаквате?

 • По-устойчива на добива в годините с недостатъчни валежи или на полета с различни почвени видове и променлив капацитет за задържане на водата
 • Преобразуване на по-висок процент налична вода в зърно
 • Максимизиране добива при идеални условия
 • По-висок добив при стрес от засушаване

При полеви опити на Синджента, при различни типове почви и георгафии с технологията Артезиан показват способността да дават до 15% повече добив при липса на достатъчно валежи.

Artesian-technology

Artesian-koreni