You are here

Orpheus-corn-hybrid-Syngenta-baner

СИ Орфеус

Last updated:
28.10.2019
Crop: 

Царевицa

Earliness: 
ФАО 360

НОВА ЕЛИТНА ГЕНЕТИКА ОТ СИНДЖЕНТА

Logo-Artesian


СИ Орфеус

Тип на хибрида: Средно ранен

ПРЕДИМСТВА на Орфеус:

 • Много висок добивен потенциал
 • Отлична стабилност и при стресови условия
 • Конски зъб, за зърно
 • Бързо отдава влагата
 • Бърз старт на развитие, мощен хабитус
 • Много добра адаптивност
 • Висока толерантност на полягане
 • Отлични фитосанитарни качества, здрави кочан
 • Високо хектолитрово тегло
 • Високо здраво растение и „Stay green“ ефект
 • Еректовидни листа, високо залагане на кочана

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА РЕКОЛТИРАНЕ:

- при поливни условия – 6800 до 7000 реколтирани растения/дка

- при неполивни условия – 6500 до 7000 реколтирани растения/дка

Орфеус се предлага в торби от 50 000 семена, третирани с фунгицид.

Orpheus

Орфеус е хибрид от новата технология на Синджента - Артезиан.  

Какво можете да очаквате?

 • По-устойчива на добива в годините с недостатъчни валежи или на полета с различни почвени видове и променлив капацитет за задържане на водата
 • Преобразуване на по-висок процент налична вода в зърно
 • Максимизиране добива при идеални условия
 • По-висок добив при стрес от засушаване

При полеви опити на Синджента, при различни типове почви и георгафии с технологията Артезиан показват способността да дават до 15% повече добив при липса на достатъчно валежи.

Artesian-technology

Artesian-koreni