You are here

Orpheus-corn-hybrid-Syngenta-baner

СИ Орфеус

Last updated:
25.08.2020
Crop: 

Царевицa

Earliness: 
ФАО 360

НОВА ЕЛИТНА ГЕНЕТИКА ОТ СИНДЖЕНТА

Logo-Artesian


СИ Орфеус

Тип на хибрида: Средно ранен

ПРЕДИМСТВА на Орфеус:

 • Много висок добивен потенциал - един от водещите в групата по ранозрялост
 • Отлична стабилност - добри добиви дори и при стресови условия, докато другите не успяват
 • Бърз старт на развитие, мощен хабитус
 • Бързо отдава влагата, лека жътва
 • Способност за компенсиране в добива при неравнмерна сеитба (изпуснати растения)
 • Без рискове от полягане през цялата вегетация
 • Отлични фитосанитарни качества - слабо податлив на болести по кочана и стъблото
 • Прибрани растения с еректовидни листа: по-добра осветеност на растенията, намалена транспирация, подходящ за по–гъста сеитба
 • Високо залагане на кочана позволяващо лесно прибиране

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА РЕКОЛТИРАНЕ:

- при поливни условия – 6800 до 7500 реколтирани растения/дка

- при неполивни условия – 6500 до 7000 реколтирани растения/дка

Орфеус се предлага в торби от 50 000 семена, третирани с фунгицид.

Orpheus

Орфеус е хибрид от новата технология на Синджента - Артезиан.  

Какво можете да очаквате?

 • По-устойчива на добива в годините с недостатъчни валежи или на полета с различни почвени видове и променлив капацитет за задържане на водата
 • Преобразуване на по-висок процент налична вода в зърно
 • Максимизиране добива при идеални условия
 • По-висок добив при стрес от засушаване

При полеви опити на Синджента, при различни типове почви и георгафии с технологията Артезиан показват способността да дават до 15% повече добив при липса на достатъчно валежи.

СИ Орфеус

Artesian-technology

Artesian-koreni