You are here

СИ Премео

СИ Премео

Last updated:
25.08.2020
Crop: 

Царевицa

New-50
Earliness: 
ФАО 400

НОВА ЕЛИТНА ГЕНЕТИКА ОТ СИНДЖЕНТА

 Logo-Artesian


ПРЕДИМСТВА на Премео:

 • Много висок добивен потенциал ФАО 400
 • Много добра адаптивност
 • 16-18 редови кочани
 • Брой зърна в ред 38-43
 • Фиксиран размер на кочана независимо от гъстотата на посева /позволява по-гъста сеитба/
 • Много бързо отдава влагата
 • Тип на зърното конски зъб, за зърно
 • Отличен фитосанитарен профил, здрав кочан

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА ЗА РЕКОЛТИРАНЕ:

 • При поливни условия – 6800 – 7200 реколтирани растения на дка
 • При неполивни условия – 6700 - 7000 реколтирани растения на дка

СИ Премео

СИ Премео

Премео е хибрид от новата технология на Синджента - Артезиан.  

Какво можете да очаквате?

 • По-устойчива на добива в годините с недостатъчни валежи или на полета с различни почвени видове и променлив капацитет за задържане на водата
 • Преобразуване на по-висок процент налична вода в зърно
 • Максимизиране добива при идеални условия
 • По-висок добив при стрес от засушаване

При полеви опити на Синджента, при различни типове почви и георгафии с технологията Артезиан показват способността да дават до 15% повече добив при липса на достатъчно валежи.

Artesian-technology

Artesian-koreni