You are here

Scorpuis_banner

СИ Скорпиус

Last updated:
25.08.2020
Crop: 

Царевицa

Earliness: 
ФАО 240

НОВА ЕЛИТНА ГЕНЕТИКА ОТ СИНДЖЕНТА

 Logo-Artesian


Тип на хибрида: Ранен

ПРЕДИМСТВА на Скорпиус

 • Висок добивен потенциал
 • Отлично съотношение добив / влага
 • Много добра адаптивност към променящите се условия /засушаване/
 • Тип на зърното "конски зъб"
 • С ранен цъфтеж
 • Бързо отдава влагата
 • Подходящ за ранна сеитба
 • Мощен и равен старт при поникване
 • Висока толерантност на полягане
 • Много добри фитосанитарни качества

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА РЕКОЛТИРАНЕ:

- при поливни условия – 6800 до 7000 реколтирани растения/дка

- при неполивни условия – 6000 до 7000 реколтирани растения/дка

Скорпиус се предлага в торби от 50 000 семена, третирани с фунгицид.

Скорпиус е хибрид от новата технология на Синджента - Артезиан.  

Какво можете да очаквате?

 • По-устойчива на добива в годините с недостатъчни валежи или на полета с различни почвени видове и променлив капацитет за задържане на водата
 • Преобразуване на по-висок процент налична вода в зърно
 • Максимизиране добива при идеални условия
 • По-висок добив при стрес от засушаване

При полеви опити на Синджента, при различни типове почви и георгафии с технологията Артезиан показват способността да дават до 15% повече добив при липса на достатъчно валежи.

СИ Скорпиус

Artesian-technology

Artesian-koreni