You are here

Тектуу

Тектуу

Last updated:
13.06.2022
Crop: 

Зимен ечемик

НИСКА СЕИТБEНА НОРМА С ВИСОКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ, ДОКАЗАН В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ


 

ДОСТИГНАТ МАКСИМАЛЕН ДОБИВ 1 098 кг/дка

Предимства на Тектуу

• Много добра студоустойчивост
• Много висок добивен потенциал
• Добра толерантност на Брашнеста мана, Ринхоспориум, Хелминтоспороза

Тектуу
Ечемик Тектуу Синджента мнение на клиент
Ечемик Тектуу Синджента мнение на клиент

Характеристики на Тектуу

  • Сеитбена норма 180 к.с./кв.м.*
  • 6-редов, зимен хибриден ечемик, фуражен
  • Подходящ за Северна България и по-валежни зони
  • Висок добивен потенциал при интензивни условия на отглеждане
  • Среднокъсен с много добра стабилност на добивите 
  • Препоръчва се употреба на растежен регулатор
*не е необходимо завишаване на нормата на 200к.с/кв.м
Ечемик Тектуу Синджента 2019
Ечемик Тектуу Синджента 2019
Ечемик Тектуу Синджента 2020
Ечемик Тектуу Синджента 2020
Ечемик Тектуу Синджента 2021
Ечемик Тектуу Синджента 2021

*добиви от опити на Синджента в кг/дка приравнени към стандартна влага