You are here

Тектуу

Тектуу

Last updated:
29.09.2021
Crop: 

Зимен ечемик

НИСКА СЕИТБEНА НОРМА С ВИСОКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ, ДОКАЗАН В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ


 

Предимства на Тектуу

• Много добра студоустойчивост
• Много висок добивен потенциал
• Добра толерантност на Брашнеста мана, Ринхоспориум, Хелминтоспороза

Тектуу

Характеристики на Тектуу

  • Сеитбена норма 180 к.с./кв.м.*
  • 6-редов, зимен хибриден ечемик, фуражен
  • Подходящ за Северна България и по-валежни зони
  • Висок добивен потенциал при интензивни условия на отглеждане
  • Среднокъсен с много добра стабилност на добивите
  • Подходящ за животновъдството
  • Препоръчва се употреба на растежен регулатор
  • Добра толерантност на Брашнест мана, Ринхоспориум, Хелминтоспороза
*не е необходимо завишаване на нормата на 200к.с/кв.м
Тектуу Добиви 2018
Тектуу Добиви 2018
Тектуу Добиви 2019
Тектуу Добиви 2019
Тектуу Добиви 2020
Тектуу Добиви 2020
Добиви ечемик 2021 Синджента
Добиви ечемик 2021 Синджента