Програма „Сигурност в рапица 2019“

Програма „Сигурност в рапица 2019“

Изключително изгодно предложение за рапица от Синджента за сезон  2019

  • Уникална двойна застраховка - компенсация при непоникване на рапицата поради суша. Синджента защитава Вашата инвестиция в рапица и почвен хербицид Теридокс, предоставяйки при непоникване безвъзмездно реципрочно количество семена и почвенхербицид за слънчоглед през пролетния сезон на 2020. Тази програма покрива един от най-критичните моменти при отглеждането на рапица. Земеделските производители, които се включат в програма „Сигурност в рапица 2019” ще намалят риска за инвестицията си.
  • Синджента има и атрактивно предложение за покупка на семена рапица :

* При закупени между 10 и 29 торби, земеделските производители получават допълнително 10% безплатни торби.

* При закупени 30 или повече торби,  земеделските производители получават допълнително 20% безплатни торби.

Програма „Сигурност в рапица 2019“

Условия на Програмата

Обхват на Програмата:

Право на участие имат Земеделски производители, засели най-малко 300 дка рапица от Синджента и регистрирани в Програмата.

Покритие на Програмата:

 При непоникване на рапицата поради суша Синджента ще предостави на Земеделския производител безвъзмездно слънчогледови семена, а в случаите когато е използван Теридокс, ще бъде предоставен също и почвен хербицид за слънчоглед, съответстващи на размера на разораната площ рапица. Безвъзмездните количества ще бъдат предоставени в началото на 2020 година.

Задължителни условия за валидност на Програмата:

1. Семената рапица трябва да са засети най-късно до 20 септември 2018 г., на препоръчваната от Синджента гъстота.

2. Надлежно попълнена регистрационна форма да бъде заверена от Районен представител на Синджента най-късно до 15 октомври 2019 г.

3. Предявена претенция в свободен текст да бъде получена в Синджента не по-късно от 15 ноември 2019 г. Претенцията важи само при поникнали под 30 растения на м2. Неразделна част от претенцията са копия от фактури за удостоверяване на закупените количества рапица и Теридокс. В претенцията да се посочат GPS-координатите на полето.